Automatiskt spara Versioner

March 4

När du passerar ett dokument fil runt till andra människor att arbeta på, kanske du vill Word att automatiskt spara en version av dokumentet varje gång den är stängd. Detta är lätt att göra genom att följa dessa steg:

  1. Välj Versioner från Arkiv-menyn. Word visas dialogrutan Versioner. (Se figur 1.)

    Automatiskt spara Versioner

    Figur 1. Versioner dialogrutan.

  2. Se till att automatiskt spara en version på Close kryssrutan är markerad.
  3. Klicka på Stäng för att avfärda dialogrutan Versioner.

Kom ihåg att Word sparar en version varje gång filen stängs. Således, om dokumentet arbetat på i en massa små sessioner, är det mycket lätt för dokumentet att få mycket stora mycket snabbt. För att lösa detta problem, se till att du granska versionerna regelbundet och ta bort dem du inte längre behöver. (Ta bort en version är täckt i en annan spets.)

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1852) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.