Vad är en grön Engineer?

En grön ingenjör är någon som mäter variabler, utför analyser, designar system, och förbättrar befintliga produkter och processer med stark hänsyn till långsiktig miljömässig hållbarhet. Liknar traditionella tekniker, måste gröna ingenjörer möta eller överträffa de tekniska projektspecifikationerna, lönsamhetsförväntningar och krav välfärdsskydd mänskliga i sin forskning och utvecklingsarbete. Gröna ingenjörer gå ett steg längre, dock skapa mönster som förhindrar uppkomsten av föroreningar. Dessutom gröna ingenjörer normalt måste kvantifiera de negativa konsekvenserna av föroreningar på ekosystemen.

Oavsett den specifika bransch han eller hon är inblandad i, ändrar en grön ingenjör standardrutiner och vedertagen praxis så att de är "grönare", eller mer miljövänligt. Standardrutiner kan modifieras för att öka återvinningen av material, lägre utsläppsbegränsande kostnader, minska energiförbrukningen och använda färre skadliga kemikalier. Gröna ingenjörer kan också delta i koldioxidlagring, utsläpp och avfallsminskning, bränslecellutvecklingen, miljöövervakning för att minska växthusgaserna, och effektmätning analys.

Det vanligaste användningsområdet av gröna tekniska koncept är i utvecklingen av energieffektiva system och system som utnyttjar alternativa kraftkällor, såsom sol, vind, geotermisk energi, och tidvattenkraft. En grön ingenjör kan också arbeta på att designa och driftsätta system förbättrad energilagrings såsom batterier och kondensatorer, eller han eller hon kan övervaka tillståndet av energisystem, inklusive nödvändiga reparationer. Andra gröna ingenjörer kanske fokusera på att tillverka säkrare, tystare vindturbinblad eller bestämma hur man kan förbättra kraftöverföring från solcellspaneler i avlägsna områden på den bredare elnätet.

Också känd som en miljöingenjör, en grön ingenjör normalt måste erhålla en kandidatexamen i teknik och delta i praktiska praktikplatser som studenter. Krävs Denna akademisk bakgrund och erfarenhet för de flesta nybörjar positioner i den innovativa gröna tekniska området. I många länder, måste gröna ingenjörer uppfylla licensieringen krav genom att fylla fortbildning klasser och seminarier, passerar tentor och få relevant arbetslivserfarenhet. Det finns också ytterligare mandat för åter licensieringen som gröna ingenjörer måste följa.

Växande oro över effekterna av globala klimatförändringar, höga bränslekostnader, expanderande restriktioner energi, och ökade säkerhetsproblem förknippade med mer traditionella kraftkällor har orsakat efterfrågan på gröna ingenjörer att expandera snabbt. Olika statliga och privata samfund över hela världen arbetar tillsammans för att stärka grön ingenjörs framsteg i en myriad av industriella och tillverkningsprocesser.

En regeringens myndighet eller annat organ som ansvarar för miljöfrågor är ett bra ställe att få information om att bli en grön ingenjör. För att bli en grön ingenjör i USA, kontakta Environmental Protection Agency (EPA). EPA erbjuder information om gröna ingenjörs lärare och elever.

  • Solkraftverk, som använder fokuserad energi från solen för att driva generatorer, är designade av gröna ingenjörer.
  • Designa programvara och produkter för marknaden vindenergi skulle kunna ingå i grön teknik.
  • Gröna ingenjörer måste uppfylla tekniska projektspecifikationerna, samt lönsamhet och säkerhetsstandarder.
  • En grön ingenjör kan utforma eller arbeta för att förbättra vindkraftverk.

Relaterade artiklar