Vad är förhållandet mellan industridesign och utveckling?

March 2

Förhållandet mellan industriell design och utveckling härrör från det faktum att industridesign är en konsekvens av den industriella utvecklingen, eftersom den härrör starten från behovet av en strukturerad process för styrning av den industriella utvecklingen under början av industrialise eran. När det blev klart att världen var på en fast väg mot en industriell revolution som skulle förändra de tidigare hölls idéer om tillverkning och produktion, bland annat även införandet av globaliseringen, var industridesign utvecklats som en disciplin för sin egen ställning enbart syftar mot formning av industrialisering insatser genom blandningen av teknik och kreativitet. Denna länk mellan industriell design och teknik kan ses i att använda industridesign som ett sätt att komma med innovativa konstruktioner för de olika fabriker, maskiner och även produkterna av industrialiseringsprocessen.

Sambandet mellan industridesign och utveckling blev nödvändigt när det blev uppenbart att fasta idéer och innovativa sinnen skulle behövas för att valla industrialiseringsprocessen mot en tillväxtkurva. Att kurvan skulle drivas genom tillämpning av industridesign mot utvecklingen av de olika komponenterna i industrialiserings insatser, allt från tillverkning planterar sig utrustningen för och utgången av tillverkningsprocesser. Detta förhållande mellan industriell design och utveckling är särskilt viktig med analysen av definitionen av industriell design, något som omfattar ett brett spektrum av applikationer från produktdesign till anläggningskonstruktion.

En illustration av sambandet mellan industriell design och utveckling kan ses i fallet med bilindustrin, som är en produkt av den industriella revolutionen. Bilindustrin innebär en hel del processer som inkluderar konceptualisering av de olika bildesign, utveckling av utrustning för effektiv, säker och snabb tillverkning av de olika komponenterna i bilar, och den eventuella utvecklingen av prototypen av bilen. Alla de ovan beskrivna processerna är resultatet av industriell design, från utveckling av prototypen till den slutligen massproduktion av den slutliga produkten. Som sådan, medan industriell utveckling kan användas för att beskriva tillväxten inom bilindustrin i synnerhet och de olika industriella processer som helhet, detta kommer inte att vara möjligt utan tillämpning av innovativ industriell design för att styra processen och att utveckla produkter och processer som leder till denna tillväxt.

  • Den industriella revolutionen medförde utvecklingen av industridesign.
  • Industriell design innebär en rad ansökningar från produktdesign till anläggningskonstruktion.