Vilka är de olika Clindamycin biverkningar?

October 17

Klindamycin är en typ av antibiotika som vanligen används för att behandla bakteriella infektioner. Klindamycin finns som både en muntlig kapsel och som en vätska och bör tas precis som ordinerats av läkare. Det är viktigt att avsluta all medicinering, även om symtom förbättras. Vanliga klindamycin biverkningar är illamående, kräkningar, och halsbränna. Allvarligare klindamycin biverkningar som kräver omedelbar läkarvård kan inkludera svårigheter att andas eller svälja, nässelutslag, eller en gulfärgning av ögon eller hud.

Många patienter har möjlighet att ta detta läkemedel utan några negativa biverkningar. När de uppträder, de flesta klindamycin biverkningar är lindriga och de utesluter inte patienten från att ta medicinen. Med detta sagt, bör eventuella negativa sidoeffekter som är besvärande eller inte går bort rapporteras till en läkare. Allergiska reaktioner är sällsynta, men när de inträffar, kan de vara livshotande om den inte behandlas omedelbart.

De vanligaste rapporterade klindamycin biverkningar involverar magbesvär, såsom illamående eller kräkningar. Vissa patienter kan också uppleva ökad halsbränna. Även om dessa symtom är vanligtvis milda, kan de bli så försvagande att medicineringen måste avbrytas. Patienten bör kontakta läkare avbryta medicineringen så annat antibiotikum kan förskrivas.

Andra vanliga rapporterade klindamycin biverkningar ledvärk och utveckling av vita fläckar i munnen. Vissa kvinnor kan uppleva brännande, svullnad eller klåda i underlivet när du tar denna medicin. Vissa kvinnor har också rapporterat en tjock, vit flytningar. Dessa symtom bör försvinna när medicineringen har avslutats.

Några av de mer sällsynta, men potentiellt mer skadliga, klindamycin biverkningar kan inkludera hudbesvär såsom utslag, blåsor eller nässelfeber. Om dessa symptom åtföljs av svullnad i ansiktet eller svårigheter att andas eller svälja, kan det tyda på en allergisk reaktion. Akutsjukvård är avgörande på denna punkt, eftersom luftvägarna kan blockeras, vilket leder till potentiella hjärnskada, eller till och med döden, om de inte behandlas omedelbart.

En gulfärgning av ögon eller hud eller en minskad förmåga att kissa är andra potentiella klindamycin biverkningar som bör föranleda omedelbar medicinsk vård. I sällsynta fall kan lever- eller njurskador uppstå som ett resultat av att ta denna typ av medicinering. Omedelbar medicinsk vård kan förhindra permanenta skador organ i många fall. Alla nya hälsoproblem som utvecklas efter påbörjad behandling med klindamycin ska rapporteras till en läkare för korrekt utvärdering.

  • Halsbränna är en vanlig biverkning av klindamycin.
  • Hives kan tyda på en medicinering allergi.
  • Illamående är en vanlig biverkning av klindamycin.