Dölja fel på utskrifter

November 23

Excel har ett antal olika fel som kan visas i kalkylbladet, för någon av flera skäl. Fel värden dyker upp med ett halvt kilo (hash) symbolen följt av typ av fel, som i # DIV / 0! eller # N / A.

När du skriver ut kalkylbladet, Excel skriver värdena fel, som standard. Om du vill kan du välja att ha Excel inte skriva ut värdena fel. Gör så här:

 1. Välj Utskriftsformat på menyn Arkiv. Excel visar dialogrutan Utskriftsformat.
 2. Se till att fliken Sheet visas. (Se figur 1.)

  Dölja fel på utskrifter

  Figur 1. Fliken Sheet av dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Använd Cell Fel Som list att ange hur du vill att felvärdena tryckta.
 4. Klicka OK för att stänga dialogrutan Utskriftsformat.

I steg 3, har du flera alternativ i listrutan:

 • Visas. Skriver värdena fel som de visar i kalkylbladet.
 • . <Blank> Ersätter felvärdet med en tom; effektivt döljer felvärdena.
 • -. Ersätter felvärdet med två streck.
 • # N / A. Ersätter alla värden fel med # N / A.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2989) gäller för Microsoft Excel 2002 och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Dölja fel på utskrifter.