Vad är förhållandet mellan Organizational Behavior och utveckling?

December 27

Organisatoriskt beteende och utveckling är två aspekter som hjälper köra en companyâ € s interna verksamhet. Organisatoriskt beteende är de enskilda åtgärder av individer inom en organisation och hur de interagerar med andra. Organisationsutveckling representerar teambuilding, anställd bedömning, karriärutveckling och förändringsarbete som påverkar ett företag. Organisatoriskt beteende och utveckling länk tillsammans eftersom enskilda åtgärder kan antingen hjälpa eller skada en companyâ € s utveckling. När de anställda inte köpa in en companyâ € s utvecklingsprocess, kan negativ tillväxt ske i verksamheten.

Ägaren av ett företag sätter ofta personlighet organisationen. Så småningom ownerâ € s personlighet och egenskaper förvandlas till companyâ € s organisatoriskt beteende. Till exempel, om en ägare är oetiskt och fokuserar enbart på vinst, företaget kommer också delta i liknande organisatoriskt beteende och utveckling. Ett företag är inte alltid fastnat med sin ursprungliga personlighet som fastställs av ägaren. Ägare kan hyra chefer att köra organisation eller sälja verksamheten, vilket kan leda till en förändring i personlighet eller förändring i companyâ € s beteende och utveckling.

Företagsmiljöer är ofta flexibla och föränderliga platser, särskilt som konsumenterna ofta tvingar förändringar på marknaden. Organisatoriskt beteende och utveckling måste arbeta parallellt för ett företag att matcha med förändringar i den aktuella miljön. Till exempel kan en organizationâ € s beteende vinst först inte nöja väl med konsumenter som tror på företagens sociala ansvar. Därför är utvecklingen nödvändigt att ändra en companyâ € s agerande från vinsten först till dem som förbättrar den sociala konstruktionen i den omgivande miljön. Företag som slakt sig från otillbörliga aktiviteter kan också ligga steget före statliga regleringar.

Anställda representerar oftast den största kostnaden i ett företag. Kostnaderna för arbetstagare kan kräva att företaget utnyttja dem till de bästa tillgångarna i bolaget. Detta utgör en annan länk mellan organisatoriskt beteende och organisationsutveckling. Inte alla anställda kommer att ha samma sinnelag som ägare eller chefer. Anställd bedömning, karriärutveckling, och teambuilding kan hjälpa ett företag att upptäcka den invecklade varje anställd och hur du ändrar individens beteende i en enda sinnelag som hjälper företag att lyckas.

Förbättringar eller förändringar av organisatoriskt beteende och utveckling kan ta månader eller år att uppnå. Företag som är mycket oorganiserad tenderar att ta längst tid att rätta till. Laissez-faire förvaltning kan vara bara en orsak till bristande stöd i dessa två områden. Anställa rätt personer att förändra ett företag är ofta nödvändigt för dessa två förändringar att inträffa och resultera i framgång.

  • Dålig organisatoriskt beteende kan hindra personalutvecklingen.
  • Ägaren av ett företag sätter ofta personlighet organisationen.