Vilka är de olika sätt att spåra mobiltelefoner?

October 24

Det vanligaste sättet att spåra mobiltelefoner är genom globala positioneringssystem (GPS) som kommer inbyggda i många modeller mobiltelefon. Mobiltelefon leverantörer använder också en process som kallas triangulering för att spåra telefoner, även om denna process inte återvänder lika exakt på en plats som GPS-spårning. Kunder, mobiltelefon tjänsteleverantörer, räddningstjänst och även vissa myndigheter använder båda dessa förfaranden för att spåra mobiltelefoner för olika ändamål, bland annat hålla koll på barnen, lokalisera servicetornet från vilken en telefon drar en signal, lokalisera en individ som kontakter en räddningstjänst och förebygga brottslighet och bedrägerier.

GPS-enheter är det mest korrekta sättet att spåra mobiltelefoner och är den teknik som används mest av ambulanssjukvård och kunder. I många länder, när en individ kallar en räddningstjänst, som polis, brandkår eller ambulans, sänder mobilen en signal som visar platsen för mobilen för att den akuta svarare. Detta gör det möjligt för tjänsten att reagera snabbt och lokalisera individen, även om han eller hon inte känner till hans eller hennes plats eller kan inte berätta föraren var han eller hon är.

Mobiltelefon kunder använder GPS för att spåra telefoner på sina konton i vissa fall. Vissa mobiltelefon leverantörer erbjuda tjänster som gör det möjligt för kunderna att exakt lokalisera mobiltelefoner på sina konton via andra telefoner eller internet. Dessa tjänster är ofta marknadsförs till föräldrar som vill hålla koll på sina barn.

Myndigheter och polismyndigheter kan spåra mobiltelefoner på många platser. De kanske anställa dessa tekniker i arbetet med att lokalisera en försvunnen person, spåra en misstänkt för ett brott eller fördelar individens vistelseort vid en viss tidpunkt. Det finns mycket debatt om lagligheten av statliga myndigheter spårning mobiltelefoner och graden av sekretess som en kund ska kunna förvänta sig när det gäller att spåra sin plats. Praxis är lagligt i många jurisdiktioner, dock.

Ansökningar om att en kund kan välja att installera kan använda telefonens GPS-enheter för att spåra kunden och tillhandahålla en tjänst. Till exempel kan en kund väljer att installera ett program som har åtkomst sin platsinformation för att hitta närliggande bensinstationer, restauranger och sjukhus. Andra användningsområden är en social komponent där kunder kan tillåta vänner och familjemedlemmar för att visa sina platser.

Triangulering är en metod som ofta används av mobiltelefon tjänsteleverantörer att spåra mobiltelefoner för teknisk support skäl. För att triangulera en mobiltelefon, lokaliserar tjänsteleverantören positionerna för de tre närmaste mobiltelefonmaster. Leverantören använder sedan programvara för att kartlägga täckningsradie varje torn för att få en ungefärlig placering av mobilen där de områden som omfattas av alla tre torn skär.

  • Mobiltelefoner är oftast spåras av GPS.
  • Mobiltelefonmaster är anställda i triangulering metoden för att spåra mobiltelefoner.
  • En telefon på GSM-systemet kan spåras utifrån de två närmaste mobilmaster.