Vad är en Corporate sekreterare?

April 18

En företags sekreterare är ett företag professionell som sköter ett antal viktiga uppgifter i den pågående livet av ett bolag. Medan det finns en viss uppfattning om att sekreteraren är mer av ett förvaringsinstitut som fungerar som ett komplement till andra ledande befattningshavare är den roll som företagens sekreterare ofta bred och omfattar behovet att betydande befogenheter i ett brett spektrum av arbetsuppgifter. En effektiv sekreterare kan göra en enorm skillnad i totala välbefinnande av ett aktiebolag, antingen sporra verksamheten framåt eller förlamande operationen till den punkt att misslyckas.

I många fall är det ansvar som en företagssekreterare definierad i företags stadgar. Beroende på vilken typ av bolag, kan detta ansvar vara väldigt specifik, eller sekreteraren kan beviljas breda befogenheter som kan användas i ett antal situationer. Bestämmelserna i bolagsordningen måste följa alla statliga stadgar som gäller för den faktiska införlivandet av verksamheten, en faktor som ofta påverka både omfattningen av secretaryâ € s arbetsuppgifter och hur dessa arbetsuppgifter måste utföras för att uppfylla aktuella rättsliga normer.

En centralt ansvar för företags sekreteraren har att göra med att se till att styrelsen för bolaget har tillgång till korrekt information och livskraftiga resurser som gör att den fungerar på ett sätt som står i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Detta innebär att sekreteraren ska vara uppdaterad i alla frågor av lagen som rör funktionen av verksamheten. Det är inte ovanligt att ett företags sekreterare att vara en advokat som är i god status med den lokala staten bar, även om det finns sällan ett krav på att han eller hon måste vara en advokat. I situationer där sekreteraren är inte jurist, ger den bolagsstruktur normalt för någon form av chefsjurist som sekreterare kan arbeta nära, och därmed förbli aktuell på tillämpliga lagar eller förordningar.

Inom ramen för denna kärn ansvar, kommer företagets sekreterare övervaka aktiviteter som att se till eventuella nya ledamöter utbildas på gällande regler, och meddela styrelsen när eventuella förändringar i statliga lagar sker som påverkar driften av verksamheten. I händelse av att en fungerande partnerskap eller ens en möjlig situation fusion uppstår, är företagets sekreterare ofta ansvarig för att anordna möten mellan samtliga beslutsfattare, inklusive ordna för deltagande investeringsbanker i diskussionerna om förhandlingarna har nått en viss punkt. På en daglig basis, kommer sannolikt att interagera med andra officerare i bolagsstrukturen för att se till att de hanterar sina ansvarsområden i enlighet med gällande föreskrifter sekreteraren.

Det är inte ovanligt för företags sekreterare att arbeta nära med verkställande direktören. Att bygga en stark bro för kommunikation med VD ställen företagets sekreterare i stånd att förmedla viktig information om händelser eller trender som kan påverka driften av verksamheten, och initierar en strategi för att använda dessa trender eller händelser på ett sätt som är i bäst för företaget. För att åstadkomma detta måste sekreteraren vara en kraftfull och kompetent kommunikatör, har ett öga för detaljer, och har en god förståelse för inte bara den operativa strukturen i företaget, men också uppdrag och mål för företaget och företagskulturen som har utvecklats över tiden.

  • Effektiva skrivfärdigheter är viktiga för företagens sekreterare.
  • Corporate sekreterare kan planera ut färdvägen för resande anställda.
  • Corporate sekreterare får utarbeta svarsmail till sin chef.
  • En företags sekreterare får göra ett register över alla diskussioner som äger rum under ett styrelsemöte.