Vad är utvärdering Design?

March 3

Utvärdering utformning hänvisar till processen eller struktur som används för att utföra någon typ av utvärderingsprocessen. Den typ av designen kommer ofta att påverkas av när utvärderingen ska äga rum, vilken typ av utvärdering inblandade, och skälen för bedömningen i första hand. Det finns många olika modeller av designer för utvärdering i allmänt bruk, var och en som erbjuder fördelar som kan vara särskilt användbart i specifika situationer. Företagare kan välja att hantera valet av en design från inom organisationen eller söka externa tjänster för att identifiera och använda sig av bästa möjliga designen.

En av de första överväganden någon utvärdering design har att göra med tidpunkten för utvärderingen. Till exempel, om utvärderingen har att göra med produktbedömning av en vara eller tjänst som är under utveckling och planeras att lanseras före ett visst datum, kommer karaktären av designen fokusera på att använda uppgifter om hur väl produkten projiceras att utföra på marknaden. Samtidigt, om utvärderingen har att göra med den bedömning av en produkt som har funnits på marknaden under en tid, ligger fokus på att använda historiska data för att avgöra hur väl marknaden fungerar lever upp till tidigare förväntningar. Tidpunkten för utvärderingen designen kommer ofta att påverka vilka data som används som en del av processen och även hur dessa data tolkas.

En annan faktor som är avgörande för utvärdering design är föremål för bedömning. Produktutvärdering kommer ofta kräver noggrann granskning av tillgängliga uppgifter om funktion och utseende på produkten, medan utformningen av en utvärdering av en anställd eller ens ett pågående projekt kommer att överväga information som är något annorlunda. Vanligtvis kommer någon utvärdering utformning försöka inkludera data som är särskilt relevanta för ämnet och sedan driva en process som sannolikt kommer att ge ett resultat som är till nytta för verksamheten.

När det kommer till utvärdering design, det finns ett antal olika modeller tillgängliga som kan anpassas för att passa specifika omständigheter. Nästan varje modell kommer med vissa fördelar samt potentiella skulder som måste vägas innan design anses komplett. Medan arbetet med att identifiera och genomföra en särskild utvärdering utformning kan hanteras internt, kan uppgiften också läggas ut på tjänster som fokuserar specifikt på olika former av bedömningar och utvärderingar affärs, ett alternativ som kan vara mer praktiskt och möjligen kostnadseffektivt.