Vad är en yta Planer?

December 12

En yta hyvel är en typ av verktyg som kan justera tjockleken på en bräda och gör att ytan helt platt, förutsatt att andra sidan av kortet är helt jämn redan. Denna maskin har en motor som roterar ett skärhuvud med en hög hastighet, och eftersom maskinen är ganska stora och tunga, vanligen sitter den på en dedicerad yta, såsom ett plan bänk eller bord. Storleken på ytan hyvel kan variera, och storleken på skivorna som kan hyvlade i maskinen kommer att variera beroende på maskinens storlek.

Hyvling en styrelse med hjälp av en yta hyvel börjar med att justera maskinen så det skär styrelsen vid rätt djup. Detta görs genom att justera kontrollerna på maskinen, som vanligtvis är en manuell styrning eller en elektronisk styrning för mer precision. Ytan hyvel kan sedan kopplas på om det inte har varit redan, och styrelsen kan matas in i öppningen på ena sidan av maskinen. Brädan kommer därefter komma i ingrepp med in-matningsvalsen, som kommer att styra brädan djupare in i maskinen mot skärhuvudet.

När styrelsen når skärhuvudet, kommer ytan av styrelsen hyvlas, eller väsentligen tillplattad jämnt. Som styrelse rör sig under skärhuvudet kommer ut-matningsvalsen kommer i kontakt med styrelsen, ytterligare dra den tillsammans genom ytan hyveln tills hela styrelsen som skurits. Den som använder maskinen måste stödja styrelsen när det lämnar maskinen för att förhindra den från att falla och eventuellt orsaka skador på kortet och till maskinen.

Ett av de vanligaste problemen associerade med ytan hyvel är ett tillstånd som kallas beckasin. Detta inträffar när styrelsen hyvlas på en annan tjocklek i början eller slutet av hyvelprocessen på grund av styrelsen som matas in i maskinen felaktigt. Det kan förhindras genom korrekt mata styrelsen i maskinen och stödja det adekvat när det lämnar maskinen, vilket ger en ren plan som är ens hela vägen ner under bordet. Ett annat vanligt problem med en yta hyvel är maskinens oförmåga att göra ett rakt snitt om den motsatta sidan av brädet är inte ens eller mycket nära ens. Om den motsatta sidan är inte ens, hyveln kommer planet styrelsen i enlighet med eventuella brister på motsatt sida.

  • En rikthyvel, även känd på vissa ställen som hyvel.