Chromebook snabbtangenter för flikar och Windows

December 2

Det finns flera viktiga kombinationer som kommer att utföra en litania av uppgifter på din Chromebook utan att göra dig att navigera och klicka dig igenom Chrome OS menysystem. Denna tabell visar flera olika snabbtangenter för flikar och fönster som gör din upplevelse på en Chromebook mer intuitivt och effektivt!

Genvägar för flikar och Windows
Shortcut Funktion
Ctrl + N Öppna ett nytt fönster.
Ctrl + Skift + N Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge.
Ctrl + T Öppna en ny flik.
Ctrl + O Öppna en fil i webbläsaren.
Ctrl + Skift + Q (två gånger) Logga ut från ditt Google-konto på Chrome OS.
Ctrl + W Stäng den aktuella fliken.
Ctrl + Skift + W Stäng det aktuella fönstret.
Ctrl + Skift + T Öppna den sista fliken du € ve stängda. Google Chrome kommer ihåg de senaste tio flikarna du € ve stängda.
Ctrl + 1 till Ctrl + 8 Gå till fliken vid den angivna positionen i fönstret.
Ctrl + 9 Gå till den sista fliken i fönstret.
Alt + 1 genom Alt + 8 Aktivera App Launcher poster 1 till 8.
Sök + 1 genom Sökning + = Använd F1 till F12.
Alt + 9 Gå till sista fönstret öppnas.
Ctrl + Tab Gå till nästa flik i fönstret.
Ctrl + Skift + Tab Gå till föregående fliken i fönstret.
Alt + Tab Gå till nästa fönster du har öppna.
Alt + Skift + Tab Gå till föregående fönster du har öppna.
Klicka och håll Bakåt eller Framåt pilen i webbläsarens verktygsfält Se din webbhistorik för fliken.
Backsteg eller Alt + vänsterpil Gå till föregående sida i din webbhistorik.
Skift + Backsteg eller Alt + högerpil Gå till nästa sida i din webbhistorik.
Ctrl-klicka på en länk Öppna länken i en ny flik i bakgrunden.
Ctrl + Skift-klicka på en länk Öppna länken i en ny flik och växlar till den nyöppnade fliken.
Skift-klicka på en länk Öppna länken i ett nytt fönster.
Dra en länk till en flik Öppna länken i fliken.
Dra en länk till ett tomt område på flikhuvudet Öppna länken i en ny flik.
Skriv en webbadress i adressfältet och tryck sedan på Alt + Enter Öppna URL i en ny flik.
Håll Esc medan du drar en flik Tillbaka haken till utgångsläget.
Ctrl + Skift + L Lås din skärm.