Vad är en hydraulisk Actuator?

May 6

En hydrauliskt manöverdon är en mekanisk anordning som använder hydraulik för att omvandla energi till en linjär rörelse. Den mekaniska energi som produceras används i allmänhet för att lyfta eller trycka saker som kräver en hel del energi. Tung utrustning har vanligtvis flera hydrauliska ställdon för att fungera. En bulldozer, till exempel, är i stånd att lyfta flera ton spillror genom manöverdonen finns i dess lyftarmen.

Hydraulolja är den huvudsakliga källan till makten i ett hydrauliskt ställdon. Rörelsen av manöverdonet kan styras genom att ändra mängden av den hydrauliska fluiden inuti den. Under antiken använde människor vatten som hydraulvätska. Innovationer i kemiteknik dock skapat oljor särskilt utformade för detta ändamål.

Den grundläggande mekanismen för en hydraulisk ställdon är omvandlingen av kraften i hydrauliken. En trycksatt hydraulolja är en vätska som inte kan komprimeras ytterligare. När den ena änden av det hydrauliska manövreringsorganet mottar trycket, multiplicerar den hydraulvätska som tryck och omvandlar det till en mekanisk rörelse. Detta är anledningen till hydrauliska manöverdon kan generera stor kraft.

Vanliga konstruktioner för hydrauliska ställdon består av cylindern, kolven, hydraulvätska, och fram- och returledning. Majoritet av mekanismen process händer inuti cylindern. Den innehåller kolven och hydraulvätska. En öppning inuti cylindern fäster vid fram- och returledning.

En stor fördel av det hydrauliska manöverdonet är den höga mängden av kraft som den genererar. Bygg- och verkstadsyrken använder ofta hydrauliska maskiner för att tjäna olika syften. Medan lyft är vanligt dess huvudsakliga syfte, kan ett hydrauliskt manöverdon också skjuta, krossa, och stampa.

Noggrannhet och smidighet är ytterligare två fördelar med hydrauliska maskiner. Kolven är till största del kontrolleras genom att förändra mängden av hydraulvätskor inuti den. Det finns maskiner som utnyttjar detta genom att härma hur en arm fungerar. Flera hydrauliska ställdon fungera som muskler som trycker och drar maskinen armen för att ge den flexibilitet rörlighet.

Utan linjen, är det inte möjligt att styra ställdonet rörelsen. Linjen styr mängden fluidum inuti cylindern. Genom att öka och minska fluiden kan operatören styra kolvrörelsen. Kolven är sedan ansluten till en extern komponent.

Bil bromsar kan arbeta med ett hydraulsystem. När föraren steg på bromsen, en huvudcylinder flyttas. Detta aktiverar den hydrauliska bromsmanövreringsorgan, som pressar bromsbelägget mot hjulet, vilket i sin tur saktar bilen ned.

Roterande hydrauliska ställdon innehåller motorer och en växellåda för att styra en roterande kraft. Utformningen av denna typ av manövreringsorgan gör det möjligt att fungera utan att behöva för mycket volym och energi. Motorn i den roterande hydrauliska manövreringsorganet uppnår detta genom att binda till två kolvar samtidigt. När motorn stängs, är orsaker båda kolvarna att flytta.

  • Sett i bil bromsar, är en enhet som aktiverar en åtgärd som svar på byggnaden eller minska trycket inuti en cylinder en tryck ställdon.
  • Bulldozers förlitar oftast på flera hydrauliska ställdon fungera.