Vad är en partiell Release?

November 5

En partiell utgåvan är ett tillstånd som gör att en individ att få fullt ägande av en del av fastigheten som hålls i en fastighet lån. Vissa långivare tillåter en partiell frisläppande av säkerheter som återstoden av lånet betalas av. Detta gör att köparen för att säkra en del av fastigheten innan lånet är klar. Processen att tilldelas en partiell frigivning innebär vanligtvis flera steg, bland annat att få en undersökning gjort, fylla i en ansökan, och tillhandahålla dokumentation av betalningar.

Många långivare erbjuder en partiell utsläpp till kunderna som en belöning för att slutföra vissa lånevillkor. När en partiell frigivning beviljas, kommer ägaren av fastigheten emot ett dokument som säger en del av fastigheten inte längre används som säkerhet för ett lån. Detta ger fastighetsägaren fullständiga rättigheter till fastigheten.

Till exempel kan en fastighetsägare har 100 tunnland (40,46 hektar) av egendom. Efter att betala av 30% av hennes inteckning, fastighetsägaren går till långivaren för att se om det kommer att ge henne en partiell frigivning av en del av fastigheten. Om långivaren beviljar en partiell release, är sedan 30 tunnland (12,14 hektar) av fastigheten bort från kvarstad.

Denna strategi gör det möjligt för låntagaren att samla en del av det egna kapitalet i fastigheten att hon redan har betalat. Vissa långivare kommer att ge denna möjlighet som ett incitament för att kontinuerligt göra betalningar. Långivaren ser på det som ett sätt att odla goda vilja med låntagaren.

Processen för att få en partiell release är inte alltid enkelt. För att slutföra processen, bör en individ prata med hans eller hennes låntagaren så att rätt åtgärder vidtas. Generellt kommer den enskilde behöver för att få en ansökan om frigivning från långivaren. Denna ansökan kommer att behöva fyllas ut av sökanden, och det kommer att innehålla grundläggande information om fastigheten.

Förutom att fylla i en ansökan, kan den enskilde måste ha en professionell undersökning gjord så att marken i fråga kan identifieras. Individen kan också anlita en fastigheter Appraiser i syfte att bestämma det verkliga värdet för egenskapen. Låntagaren måste också tillhandahålla dokumentation som bevisar alla betalningar har gjorts under loppet av lånet. Vid den tidpunkten kommer långivaren att fatta ett beslut om huruvida frisläppandet kommer att beviljas.