Hur du anger Kontrollkommandon i ett program

June 14

Program Kontrollmenyn på TI-84 Plus grafräknare, som inrymmer styrkommandon, är endast tillgänglig när du använder Program Editor för att skapa ett nytt program eller redigera ett befintligt program.

Hur du anger Kontrollkommandon i ett program

Om du vill ange en kommandokontroll i ett program skrivs på räknaren, tryck på [PRGM], användning

Hur du anger Kontrollkommandon i ett program

att flytta indikatorn till önskad styrkommando, och tryck sedan på [ENTER]. Kommandot sedan in på platsen för markören i Program Editor.

Om du vill ange en kommandokontroll i ett program skrivs på datorn med TI-Graph Link, klicka på [PRGM] på räknaren tangentbordet till vänster om programredaktör och sedan dubbelklicka på önskad styrkommandot visas i den högra panelen av Programkontroll menyn.

Kommandot sedan in på platsen för markören i Program Editor. Du öppnar kalkylatorn fönstret igen, stäng programmenyn.

När du använder TI-Graph Link för att skapa ett program, om du av misstag skulle stänga räknaren tangentbordsfönstret för att få tillbaka klick Fönster → TI-84 Plus [eller vad namnet på din räknare är] knappsats.