Joomla! Fusk Sheet

March 1

Att förstå hur man navigerar genom Joomla 1.6 gör att bygga en snygg interaktiv webbsida lättare. Håll tittarnas intresse väcktes genom att använda följande tips när du designar webbplatser med Joomla !:

 • För att navigera till administration Kontrollpanelen:

  • Om Joomla är installerat lokalt (på din egen dator), navigera till http: // dinWebbplats / administratör (som är http: // localhost / administratör eller http: // localhost / xxxx / administratör om du installerade Joomla i katalogen xxxx).
  • Om Joomla är installerat på distans (på en värdserver), navigera till www.yoursite.com/administrator.
 • För att få en förhandsvisning av den främre änden medan inloggad i bakändan: Klicka på View Site länken i det övre högra hörnet på varje back end sidan.
 • För att ta din webbplats offline: Från någon back end sidan, Välj Site → Global Configuration för att öppna den globala konfigurationssidan. Från fönstret Webbplatsinställningar, välj Yes alternativknappen på raden markerad Site Offline.
 • Att sätta din webbplats online igen: Från någon back end sidan, Välj Site → Global Configuration för att öppna den globala konfigurationssidan. Från fönstret Webbplatsinställningar, välj Ingen radioknappen på raden markerad Site Offline.
 • För att växla mallar: Från någon back end sidan, Välj Extensions → Template Manager. Markera alternativknappen för den mall som du vill använda. Nu, klicka på Ange som standard.

Komma åt Joomla! Chefer i 1,6

Under bygga och underhålla en webbplats med Joomla! 1.6, kan du finna dig att arbeta med de olika chefer på en regelbunden basis. Denna snabbguide visar ett snabbt och enkelt sätt att öppna Managers som du interagera med din Joomla webbplats bakändan oftast:

För att öppna denna Manager. . . . . . Välj detta kommando
Article Manager Innehåll → Article Manager
Category Manager Innehåll → Category Manager
Språkhanteraren Förlängningar → språkhanteraren
Menu Manager Menyer → Menu Manager
Modul manager Extensions → Modul manager
Plugin Chef Extensions → Plugin Chef
Media Manager Innehåll → Media Manager
Template Manager Extensions → Template Manager
User Manager Site → Användarhanterare

Skapa en ny artikel med Joomla! 1,6

Joomla! 1.6 gör det enkelt att skapa och publicera webbplatsens innehåll utan behov av någon komplicerad kod. Om du vill publicera en ny Publicera artikel i Joomla! 1.6, följ dessa enkla steg:

 1. Navigera till din webbplats bakändan Administrativ Kontrollpanelen och klicka på Lägg till ny artikel ikon, eller välj Innehåll → Artikel Chef → Lägg till ny.
 2. Ange en titel, välja en kategori för din nya artikel som skall arkiveras under, och skriver innehållet i artikeln i artikeltextfönstret.
 3. Klicka på Spara för att publicera den nya artikeln eller Spara & Stäng för att publicera den nya artikeln och stäng artikel Editor.

Skapa ett nytt menyalternativ med Joomla! 1,6

Stressa inte om du behöver skapa ett menyalternativ på din interaktiva webbsidan - det är lätt när man använder Joomla! Menu Manager. För att lägga till menyalternativ till en befintlig plats, helt enkelt använda dessa steg:

 1. Välj Menyer → Menu Manager för att öppna Menu Manager.
 2. Klicka på namnet på den meny som du vill lägga till ett nytt menyalternativ till. Menyalternativet Manager öppnas.
 3. Klicka på knappen Ny för att öppna Menu Manager: Nytt Menyalternativ sidan.
 4. Välj ett menyalternativ Type och ange ett Menu Titel.
 5. Välj vilken meny du vill att den nya menyalternativet ska visas i den listmenyn Läge.
 6. Klicka på Spara för att publicera menyalternativet eller Spara & Stäng för att publicera menyalternativet och stäng Menu Manager: Nytt Menyalternativ sidan.

Hur installera en Extension med Joomla! 1,6

Tack vare den ständigt växande gemenskap av Joomla! användare och utvecklare, det finns bokstavligen tusentals tillägg som du kan ladda ner och installera för att utöka funktionerna i din Joomla! plats. Med Joomla! 1.6, installera nya tillägg har aldrig varit enklare:

 1. Hitta och ladda ner en förlängning från en eventuell pålitliga online källa.
 2. Välj Extensions → Tilläggskontroll från någon back end sidan. Extension Manager öppnas.
 3. Överför Package File avsnittet, klicka på knappen Välj fil för att bläddra till och markera tillägg du vill installera på din Joomla! plats.
 4. Klicka på Upload File & Install knappen.