Vad är en Avyttring kampanj?

August 18

En avyttring kampanj är en organiserad kampanj som syftar till att övertyga en institution att avyttra sina tillgångar från en viss region eller ett företag. Aktivister organiserar avyttrings kampanjer för att få uppmärksamhet till populära frågor, och i hopp om att minska anslagen till regeringar eller institutioner som de motsätter. De flesta avyttrings kampanjer fokuserar på universitet, som ofta har stora summor pengar som investeras i en mängd olika platser, och dessa kampanjer är ofta framgångsrika, eftersom universiteten är vanligtvis intresserade av att behålla populära opinionen.

Avyttringen är en form av ekonomisk bojkott. När ett företag eller en institution avyttrar sina tillgångar, tar bort det dem, placera dem på en annan plats. Avlägsnandet av tillgångarna kan orsaka en direkt ekonomisk smäll, naturligtvis, men det sänder också ett budskap, som indikerar missnöje. En av de mest kända avyttrings kampanjer var en som uppmuntrade universiteten att dra tillbaka investeringar från Sydafrika i hopp om sinande apartheid.

Akademisk avyttringen har också manat på platser som Israel och Sudan, av omsorg om påstådda brott mot mänskliga rättigheter. Typiskt sådana kampanjer leds av grupper av studenter, professorer och aktivister, som kanske marscherar, skriva brev, och utföra andra handlingar protest. Dessa protester föra frågan till uppmärksamheten av universitetet, och även för världen i stort, eftersom de kan dra till sig uppmärksamhet i den populära medier.

Förespråkare av avyttringen kampanjen säger att genom att avyttra sina tillgångar, kan institutioner sända ett tydligt budskap till de miljömål i sitt avyttringen. En avyttring kampanj kan också användas som ett hot, med organisationer som anger att de kommer att avyttra, såvida inte deras mål reformera sin verksamhet. I vissa fall innebär en avyttring kampanj en grupp av universitet som går med på att arbeta tillsammans som ett block för större effekt, vilket kan orsaka allvarlig ekonomisk skada.

Köra en avyttring kampanj kräver viss försiktighet. Generellt en avyttring kampanj står inför en hel del motstånd från alla håll, och aktivister behöver få sina fakta för, med en talesperson som välutbildade om frågorna. För att få anhängare, måste kampanjen vanligtvis publicerar litteratur, håll möten och delta i andra aktiviteter som kommer att locka både positiv och negativ uppmärksamhet, och de flesta avyttrings kampanjer fokuserar på bevisade frågor som följd. Till exempel, Sydafrikas apartheid var en väl förstått och universellt känt problem, medan en avyttring kampanj riktad till Kina på grundval av brott mot mänskliga rättigheter kanske inte så tydlig, eftersom fakta i ärendet är mindre tydlig och lätt att bevisa .

  • En berömd avyttring kampanj uppmuntras universitet att dra tillbaka investeringar från Sydafrika i hopp om sinande apartheid.
  • En avyttring kampanj kan bestå av protester.