Vad är Oxacillin?

May 24

Oxacillin är ett antibiotikum läkemedel mot infektioner. Det är normalt föreskrivs för infektioner i blodet, leder, urinvägar, hud, ben och hjärtklaffar. Oxacillin kan också användas för att behandla meningit och lunginflammation. Även om det är effektivt mot bakteriella infektioner, inte drogen inte på virus, infektioner. Det marknadsförs under varumärkena Bactocill och Oxacillin Natrium ADD-Vantage.

Drogen är en form av penicillin. Det fungerar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Penicillin är i en klass känd för att vara ett av de få läkemedel som är effektiv i kampen mot stafylokocker, eller Staph, infektioner, vilka är bildade av kluster av bakterier. Även om det fortfarande ofta föreskrivna för att bekämpa Staph infektioner har vissa stammar av denna typ av bakterier som blivit resistenta mot läkemedlet efter år av användning.

Oxacillin kan administreras via intravenös injektion, även känd som IV eller injektionsspruta. En intravenös injektion tar cirka 30 minuter. Medicineringen ges via dropp som kommer från en påse, vilken är ansluten till en armven via en slang och nål. Vid administrering via spruta, är oxacillin injiceras i en stor muskel, såsom en höft eller skinkan. Injektioner ges ungefär fyra till sex gånger dagligen.

Den förskrivande läkare kommer ofta följa patienter som tar oxacillin för att fastställa att läkemedlet fungerar effektivt och säkert. Observation omfattar vanligtvis både fysisk undersökning och laboratorietester. Som ett resultat av dessa tester, kan läkaren besluta att ändra doseringen eller helt sluta använda drogen.

Tidigare tillstånd såsom astma, lever- eller njursjukdom, allergier, och blödning eller blodproppsproblem bör lämnas ut till förskrivande läkare innan du tar oxacillin. Dessa förhållanden kan göra att ta drogen för riskabelt eller åtminstone kräva att patienten observeras närmare under behandlingen. Som oxacillin kan också minska effekten av p-piller, bör sexuellt aktiva kvinnliga patienter också konsultera en läkare om vilka kompletterande preventivmedel skulle vara lämpligast.

Milda biverkningar av Oxacillin är diarré, illamående, huvudvärk och magbesvär. Dessa symtom bör rapporteras till en läkare om de är allvarliga eller inte avta. Mer allvarliga biverkningar inkluderar andningssvårigheter, väsande andning, frossa och feber. Patienter kan också uppleva hudutslag, klåda, yrsel eller krampanfall. Alla dessa mer allvarliga biverkningar bör få omedelbar läkarvård.

  • Oxacillin ofta föreskrivs för urinvägsinfektioner.
  • En intravenös dropp påse kan används för att späda ut oxacillin till rätt dosering.
  • Antibiotika som oxacillin kan minska effekten av p-piller.