Vad är en projekt sponsor?

October 25

Ett projekt sponsor är någon individ, grupp eller företag som erbjuder sponsring finansiering för att stödja någon fas av ett visst projekt. Vanligtvis sådana projekt är för välgörande eller medborgerlig ändamål. Sponsring är inte alltid innebära monetär finansiering, dock. Till exempel kan en projektsponsor också innehålla en individ eller en grupp som tillhandahåller varor eller tjänster utan kostnad för att hjälpa till i en Projecta € s slutförande.

Välgörenhetsorganisationer som är starkt beroende sponsring finansiering skapar ofta en långsiktig eller permanent sponsorprogram sedan ett behov av att stödja det arbete som utförs av dessa typer av grupper är i allmänhet pågår. I sådana program kan olika nivåer av sponsring skapas. Till exempel personer som donerar över en viss mängd dollar, samt volontär tid att hjälpa administrera ett projekt, kan betecknas som verkställande sponsorer medan ett projekt sponsor som bidrar med en mindre mängd och inte frivilligt får inte bära en verkställande titel.

Det är också vanligt att potentiella sponsorer skall avslås utifrån de etiska riktlinjer i en organisation. Till exempel kan arrangörerna för en ungdom idrottstävling besluta mot att tillåta alkohol och tobak företag att delta i sponsring möjligheter på grund av de hälsorisker som är förknippade med dessa produkter. I de flesta fall, dock någon med en önskan och möjlighet att göra detta kan bli en sponsor. Olika webbplatser och frivilligorganisationer fungerar för att hjälpa projekten att få en sponsor. Som väl är det inte ovanligt att projektanordnare att personligen inflygnings grupper och individer med en inbjudan att sponsra ett projekt.

Skälen att företag eller privatpersoner är överens om att sponsra vissa projekt varierar. I utbyte mot att bli en projektsponsor, är offentlig kungörelse och bekräftelse vanligtvis erbjuds. Sådant kan bidra till att stärka en businessâ € synlighet i samhället, annonsera ett engagemang för en viss intäkter orsak och öka för företag som offentligt stöder vissa projekt.

Ofta kommer en projektsponsor ge stöd bara för att hon eller han tror starkt på det goda i ett projekt. Till exempel kan ett lokalt företag sponsra en ungdom idrotts- laget eftersom ägarna tror att lagsporter hjälp form en childâ € s karaktär och skapa en känsla av gemenskap. Den typen av sponsring kan variera, liksom. En företagare kan välja att erbjuda pengar för teamâ € s utrustning eller kanske föredrar att donera troféer eller tilldelnings plack ges för individuell prestation.

Ett projekt sponsor samtycker oftast för att stödja ett projekt för en viss tid eller upp till en viss mängd dollar. Vissa sponsorer kan dock bedriva sponsoravtal långsiktiga. Dessutom kan sponsorer ge långsiktigt stöd för kortsiktiga projekt som sker med jämna mellanrum. Till exempel kan ett företag komma överens om att upprepade gånger sponsra en välgörenhetsgala som bara varar en helg, men det inträffar årligen.

  • Ett projekt sponsor kan inkludera en person eller grupp som tillhandahåller varor eller tjänster utan kostnad för att bidra till genomförandet av ett projekt.
  • Projekt sponsorer kan donera mark som kan förvandlas till en offentlig green.
  • Projekt sponsorer kan fokusera på program som gynnar ungdomar i riskzonen i samhället.