Vilka är de tecken på en Rat Infestation?

April 5

En råtta angrepp kan identifieras genom att undersöka områden inom och utanför ett hem eller bygga för råtta spillning, bon, och spår. Utöver dessa tecken, är det mycket utseendet av ett levande eller död råtta ofta en indikation på att ett hem eller en byggnad som redan är angripna. Råttor är ofta destruktiva och kan gnaga på brädorna, lämnar grova hål i deras kölvatten. Råttor är också kända för att vara aktiva i tidigt på kvällen och kan ibland höras ilande om på vindar och andra utrymmen.

Medan obehagligt, faktiskt ser en råtta i eller runt en lokal är det bästa sättet att bekräfta att en råtta angrepp föreligger. Döda råttor kan hittas i toaletter, källare och vindar, eller ett hushåll husdjur kan ta ett hem. Särskilt fräcka levande råttor kan också riskera att bli sedd medan insidan ett hem eller byggnad.

I fall av en misstänkt råtta angrepp, är det en bra idé att bekräfta eller lindra misstankar genom att undersöka områdena ett hem eller byggnad där mat serveras eller lagras. En person kan börja med att titta på pentryn eller skåp för råtta spillning. Råttor har också varit känt att lämna bakom smuts eller fettfläckar på väggarna efter gnugga mot dem. Råttor kan också försöka tugga sig in matbehållare, så undersöker dem för bitmärken eller hål är nog en bra idé. Råttor är också attraherad av sällskapsdjur och kan lämna bevis på deras besök runt mat och vatten rätter för husdjur.

Råttor kan också vara födosök för mat utanför ett hem eller byggnad. Om ätbart odlas på fastigheten, kan tecken på att de håller på att förbrukas av ett litet djur indikerar en råtta angrepp. Vedupplag kan dölja råttkadaver och bon, och deras låtar och hålor kan vara tydlig i trädgården eller i närheten ytterväggar. Andra platser där råttor kan besöka är hund hus samt återvinningskärl, kompost pålar och sopcontainrar.

En råtta angrepp kan utgöra en fara för både människor och husdjur. Vissa utrotnings experter tror att även iakttagelsen av en råtta bör leda ett hem eller fastighetsägare att vidta omedelbara åtgärder, eftersom det kan finnas en råtta koloni redan etablerat i lokalerna. Medan åtgärder för att försegla upp och eliminera saker som kan locka råttor är ett bra steg, kan professionell utrotning vara nödvändigt att döda kolonin och förhindra framtida angrepp.

  • Vissa bödlarna använder råttgift för att eliminera gnagare.
  • Bruna råttor är en vanlig gnagare skadedjur.
  • Bitmärken på matbehållare kan vara ett tecken på en råtta angrepp.
  • En ansamling av skräp kan orsaka en råtta angrepp.