Rörliga bilder Behind Text

April 12

Word kan du placera alla sorters grafiska bilder i dina dokument. Många gånger kanske du vill placera bilderna bakom texten. Exakt hur du gör detta beror på vilken typ av bilder som du arbetar. Om du arbetar vinna en bild som du skapat genom att använda verktygsfältet Rita, kan du följa dessa steg:

  1. Markera bilden.
  2. Välj alternativet Order från menyn Draw på verktygsfältet Rita. Word visar en undermeny.
  3. Välj bakom text från undermenyn. Bilden bör gå bakom texten.

Om du använder någon annan typ av bild, kanske en du har satt från en bildfil, då processen är annorlunda:

  1. Markera bilden. Bildverktygsfältet ska visas. (Om verktygsfältet inte visas, välj Verktygsfält på Visa-menyn och välj bildverktygsfältet.)
  2. Klicka på textbrytning i verktygsfältet. Word visar en lista med omslags metoder som du kan välja.
  3. Välj alternativet Ingen.

Det är möjligt på denna punkt som din text nu kan vara synliga över toppen av din bild. Om det inte är, följer du samma steg som du använde för bilder som skapats med verktygsfältet Rita.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (698) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Rörliga bilder Bakom text.