Vad är en Consulting avtal?

May 13

En konsultavtal är ett avtal mellan en konsult och en klient som identifierar de villkor som gäller den typ av konsulttjänster som konsulten kommer att ge. Dessutom villkoren i det juridiska kontraktet ingår även bestämmelser som rör ansvar kunden, både när det gäller betalning och stöd från consultantâ € s insatser. En konsultavtal kan vara väldigt specifik när det gäller villkoren för relationen, och inkluderar specifika start- och slutdatum, eller vara något stort och öppna ändar, beroende på önskemål från de två inblandade i juridiskt avtal parterna.

Det finns ett antal frågor som behandlas inom villkoren för ett konsultavtal. Vissa av dessa bestämmelser har att göra med att definiera omfattningen av de tjänster som konsulten kommer att ge. Detta kan inkludera att begå konsulten att spendera ett minimum av tid per vecka på clientâ € s verksamhetsställe, interagera med anställda i bolaget, eller arbetar med de ekonomiska och andra uppgifter om verksamheten. De avtalsvillkor kan också begå konsult spendera vissa mängder tid bedriva forskning, utveckling av nya strategier eller program för kunden, eller ens delta i genomförandet av dessa nya strategier.

Tillsammans med angivande ansvar konsulten kommer ett konsultavtal också ta itu med de åtaganden som gjorts av kunden till konsulten. Detta kan inkludera att erbjuda full tillgång till alla proprietära dokument eller andra data som konsulten behöver för att uppfylla sina åtaganden. Villkoren är benägna att begå klienten att ge tid för att träffa konsulten från tid till annan, och i allmänhet att se till att konsulten har vad han eller hon behöver för att få jobbet gjort. Förutom att fastställa väsentliga i stöd och samverkan med konsulten kommer konsultavtalet också behandla betalningsvillkoren för tjänster, inklusive en tidsplan för mottagande av dessa betalningar.

De flesta konsulttjänster gör kräver någon form av skriftligt avtal innan ägna mycket tid eller resurser till en klient. Medan en konsultavtal kan vara strukturerad som en verbal kontrakt, är denna praxis generellt avskräckta, eftersom förmågan att genomdriva muntliga avtal är något begränsad, även i länder som erkänner giltigheten av muntliga avtal. Av denna anledning är det en bra idé för både konsultföretaget och kunden att etablera ett skriftligt avtal, och har de villkor granskas av jurist innan ett slutligt åtagande.

  • Konsult avtal definiera omfattningen av tjänster en konsult kommer att ge.
  • En konsult är ofta kompenseras utifrån avgifter och provisioner till följd av att ha kunder.