Vad är lustgas?

November 4

Populärt kallad lustgas är lustgas en gas som är brandsäkert och färglös. En av de vanligaste användnings är inom området för tandvård, där gasen administreras till patienten som en del av förberedelseprocessen för en tand förfarande. Emellertid kan lustgas också användas i ett flertal andra applikationer som inte är anslutna med tandvård.

En av de andra användningsområden för lustgas har att göra med rocketry. Fungerar gas som ett oxidationsmedel i motorn av raketen, och används ibland i hybridsystem som para ihop lustgas med någon annan form av drivmedel. Som en bonus kan lustgas brytas ner och användas för att skapa andas luft i en nödsituation.

Tillsammans med raketmotorer, kan lustgas också användas i olika utformningar av en förbränningsmotor. Denna ansökan är inte ovanligt med fordon som är avsedda för tävlingsbruk. I vissa motorer, tjänar gasen som ett medel som gör det möjligt för motorn att mer effektivt använda bränsle och luft kombination för att skapa högre nivåer av förbränning. Detta i sin tur gör det möjligt för fordonet att röra sig med en snabbare takt. En något annorlunda synsätt kallas NOS eller lustgas System som också hjälper till att öka motoreffekten att använda drivmedel på bästa sätt.

Dikväveoxid kan också användas som ett drivmedel i aerosolprodukter. Många vanliga livsmedelsprodukter såsom matlagning spray och burkar av vispgrädde använda gasen som drivmedel i valet. Fördelen är att lustgas inte tenderar att bryta ner smörfett i grädden eller orsaka oljorna i tillagnings sprayer att härskna på kort tid. Detta ger gasen en avgjord fördel jämfört med andra trycklufts formler som inte skulle tillåta att grädden för att producera den skummande effekt som önskas och skulle inte göra det möjligt för matlagning spray för att hålla vid rumstemperatur.

Tillämpningen av lustgas som de flesta känner till finns i dentista € s kontor. Administrerat genom en mask som placeras över munnen och näsan, hjälper gasen att slappna patienten, vilket gör administrationen av ett skott av novokain mycket mindre smärtsam. Patienten tenderar också att bli så avslappnad att tidens gång blir svårt att spåra, ett drag som kan vara till nytta när tand arbetet är något tidskrävande. Medan de flesta människor inte upplever några biverkningar från förvaltningen av gasen, det finns vissa fall av ljus illamående och liknande fysiska effekter som varar en kort tid.

Tyvärr, är gasen ibland också missbrukas som droger. Medan helt säkert när det administreras i en kontrollerad miljö, kan gasen orsaka ett antal villkor, såsom en känsla av personlighetsförändring som inte är olikt ha en ångestattack, yrsel och en allmän känsla av koppling med omgivningen. I vissa fall kan gasen orsaka hallucinationer samt producera en känsla av eufori. Gasen är ibland uppblandat med amylnitrit i vad som kallas nitrösa kit som ett sätt att producera en snabb effekt som inte är olikt den effekt som produceras efter att ha druckit flera alkoholhaltiga drycker.

  • Dikväveoxid är känd som lustgas grund av de euforiska och avkopplande effekter det har på patienter.
  • Lustgas - ofta kallad lustgas - kan ge patienterna en lugnande, ibland euforisk känsla, och används ofta vid tandvård.
  • Dikväveoxid används ibland i aerosolsprayer.