Vad är ett förfarande Note?

June 23

En procedur notera är en dokumentation av en medicinsk procedur, som tillsättes till en patients sjökortet efter att förfarandet har avslutats. Tillvägagångssätt anteckningar är viktiga eftersom de visar tydligt vilka rutiner har utförts på en patient, när de genomfördes, och vad resultatet av dessa förfaranden var. Dessutom skyddar de sjukhus och läkare från rättsliga följder genom att tydligt och koncist inspelning relevanta uppgifter om förfaranden. I vissa fall kan förfarandet antecknings mallar användas för att säkerställa enhetlighet.

Flera bitar av information finns i en procedur not. Namnet på den läkare som utför proceduren och någon annan närvarande ingår alltid, samt detaljerad information om förfarandet. Snarare än att bara ange att en intravenös kateter placerades, till exempel, kommer anteckningen säga var, när, varför och hur. Förfarandet anmärkning innehåller även information om bedövningsmedel som används under förfarandet, och det innefattar även vanligtvis en anteckning som sterila material och protokoll utnyttjades. Slutligen ett förfarande anteckning innehåller också ett avsnitt om att informerat samtycke erhölls från patienten, om inte förfarandet utfördes under en livshotande akut.

Tillsammans med övrig information i en patients diagram förfarande anteckningar hjälper till att bilda en fullständig bild av hur patienten mår, medicinskt. Varje läkare ska kunna plocka upp diagrammet och vet allt om patientens fall från läkemedel som patienten är på allt som har gjorts för att identifiera patientens tillstånd och behandla den. Tillvägagångssätt anteckningar kan också vara användbart, eftersom läkarna kommer att notera resultaten och komplikationer, varna annan medicinsk personal till frågor som bör tas upp.

Formatet för förfarandet noter är ganska standard, och det ingår i utbildningen för de flesta medicinska karriärer. Skolor som är specialiserade på medicinsk utbildning vill se till att deras studenter är kapabla att erbjuda högkvalitativ vård och att de kan dokumentera sitt arbete klart och i ett format som kan stå upp i domstol, om det behövs. Även om den primära fokus för ett förfarande not förbättras övergripande patientvård, är de rättsliga skydd brukar beaktas när sjukvårdspersonal skriver ut sådana sedlar, bara för att vara på den säkra sidan.

För patienter, kan förfarandet anteckningar verkar ganska förvirrande, eftersom de ofta använder komplexa medicinsk terminologi eller förkortningar. Patienterna har rätt att titta på deras medicinska diagram, och om de är nyfiken någonting i sina diagram, kan de rådfråga en läkare eller vårdpersonal för en tydlig förklaring av något förvirrande information. I de flesta länder kan patienter också framställningar att korrigera felaktigheter i sina diagram, inklusive felaktigheter i förfarandet noter.

  • Tillvägagångssätt noterar ofta indikerar att ett informerat medgivande undertecknades, och som gav samtycke.