Vad är betydelsen av Vocabulary?

March 1

Ordförråd är kroppen av ord som utgör ett språk, och vikten av ordförrådet i läsförståelse kan inte överskattas. Utan en god praktisk kännedom om ord och deras betydelser, kommer både skriftlig och muntlig kommunikation vara muddied eller dåligt kända. Lärare och föräldrar kan betona läsning och verbal interaktion med barnen för att hjälpa dem att bygga en stark arbets ordförråd.

Studenter med dålig läsförståelse kompetens saknar antingen vokabulär eller ord färdigheter erkännande för att förstå materialet. Studenter med dålig läsförståelse donâ € t tenderar att läsa väldigt ofta, vilket får dem att gå miste om att lära sig nya ord. Eftersom de flesta klasser har någon form av skriftliga studieblad, artiklar, eller läroböcker, kan ett begränsat ordförråd påverkar många av sina betyg.

Kommunikation förstärks av att veta mer ord. De donâ € t måste vara stora ord, men de betydelser ska förmedla vad personen försöker säga. När människor inte kan kommunicera tydligt och korrekt, att ge instruktioner eller förstå dem kan vara svårt. Misstag kan göras, som kostar tid, ansträngning och pengar i både skolmiljöer och arbetsplatser.

Vikten av vokabulär kan sträcka sig till stavning instruktion. Om läsaren inte kan urskilja ett ord, han kommer antingen hoppa över det eller sluta läsa. Detta kan lätt illustreras genom att titta på dåligt stavas och obegripligt skrivit artiklar på Internet. När begreppen inte kan uttryckas tydligt, är det lätt för läsarna att klicka bort och söka en annan källa. Stavfel tenderar att sprida sig, särskilt online, vilket gör skriftlig kommunikation svårt att förstå.

Lärare kan betona vikten av ordförrådet i början av skolan och fortsätta att ge studenterna möjligheter att bygga ord färdigheter. Ett sätt att göra detta är att i förväg lära nyckelord i alla ämnen. Denna strategi hjälper eleverna förstå begrepp som innehåller villkor som de kanske inte känner. Att satsa på rot ord, prefix och suffix hjälpa eleverna morphemic analys, som kombinerar denna kunskap med sammanhanget att räkna ut en ny ordA € s mening. Multimedieverktyg är bra sätt att utsätta studenter och nya koncept och öka deras önskan att bygga ordförråd.

Läsa och diskutera böcker är också ett utmärkt sätt att bygga ordförråd. Föräldrar kan göra detta med både yngre och äldre barn. Studier har visat att föräldrar som läser regelbundet är mer benägna att ha barn som gör så. Frekvent verbal interaktion med yngre barn som betonar repetition och utvidgning av deras kommunikation hjälper cement ord i deras sinnen, och utsätter dem för nya. Vikten av ordförråd utbildning kan göra en skillnad i deras förmåga att lyckas i skolan och arbetet.

  • Frekvent verbal interaktion med yngre barn hjälper cement ord i deras sinnen.
  • Ordförråd gör det möjligt att bygga starka relationer genom kommunikation.
  • Läsning ökar ofta ett ordförråd.
  • Ordförråd kunskap underlättar läsförståelsen.
  • Läsa böcker självständigt är ett bra sätt att förbättra sitt ordförråd.
  • Inlärningen av ordförråd är en huvudkomponent i tidig utbildning.