Nätverks Grundläggande: Ethernet Protokoll

June 18

De första två lager av Open Systems Inter (OSI) affär med den fysiska strukturen i nätverket och med vilka medel nätverksenheter kan skicka information från en enhet i ett nätverk till ett annat. Överlägset, är den mest populära protokolluppsättningen för Fysikaliska och Data Link lager Ethernet.

Ethernet har funnits i olika former sedan början av 1970-talet. Den nuvarande inkarnationen av Ethernet definieras av IEEE-standarden som kallas 802.3.

Olika smaker av Ethernet arbeta vid olika hastigheter och använda olika typer av media. Men alla versioner av Ethernet är kompatibla med varandra, så att du kan mixa och matcha dem på samma nätverk med hjälp av enheter såsom broar, hubbar och switchar att länka nätverkssegment som använder olika typer av media.

Den faktiska överföringshastigheten för Ethernet mäts i miljoner bitar per sekund, eller Mbps. Ethernet finns i tre olika hastighetsversioner: 10 Mbps, så kallade Standard Ethernet, 100 Mbps, så kallade Fast Ethernet, och 1000 Mbps, så kallade Gigabit Ethernet-nätverk överföringshastighet avser den maximala hastigheten som kan uppnås över nätverket i perfekt. villkor. Faktisk genomströmning av ett Ethernet-nätverk sällan når denna maximala hastighet.

Ethernet fungerar på de två första lagren i OSI-modellen - det fysiska och datalänken lagren. Emellertid Ethernet uppdelar datalänksskiktet i två separata skikt som kallas Logical Link Control (LLC) -skikt och Medium Access Control (MAC) skiktet.

Nätverks Grundläggande: Ethernet Protokoll