Deklarera Klasser och skicka meddelanden i Objective-C

June 16

Objektorienterad programmering språk kan du deklarera klasser, skapa härledda klasser (subklass), och skicka meddelanden till de objekt instansieras från en klass. Detta är kärnan i objektorienterad programmering och en del av de objektorienterade tillägg som Objective-C lägger till C. För att säkerställa att allt fungerar smidigt, direktiv kompilator finns tillgängliga som gör att du kan informera kompilatorn av dina klasser med hjälpclass och #import.

Gränssnitt

#import "Superclass.h"
interface Classname: Superklass {
instans variabeldeklarationer;
}
metoddeklarationer
property (attribut) instans variabeldeklaration;
-d

Implementering

#import "ClassName.h"
implementation Classname
synthesize instans variabel;
metoddefinitioner
-d

Meddelande Syntax

[Mottagare meddelande]

#import

#import "filename.h"

Garanterar att en header-fil kommer att ingå endast en gång.

class

class Classname;

Ledtrådar kompilatorn i användardefinierade typer.