Vad är en Pipeline förkörsrätt?

June 19

En pipeline förkörsrätt är en typ av ledningsrätt, vilket möjliggör användning av privat och offentlig egendom genom ett verktyg för att köra rörledningar vitala för verksamheten. Det vanligaste exemplet är en rätt till väg för en naturgasledning, även om andra typer av allmännyttiga rörledningar kan vara inblandade också. Detta servitut är permanent fäst vid dådet och representerar en begränsning på hur marken kan användas, eftersom verktyget måste kunna komma åt rören för underhåll och säkerhet, samt vissa typer av aktiviteter är inte tillåtna på toppen av en rörledning rätt av vägen.

Förkörsrätt är en landremsa som löper över en fastighet att ansluta den med andra rörledningar. Remsan innehåller oftast tillräckligt med utrymme för att begrava rören och skapa utrymme för åtkomst. Verktyget är ansvarig för att installera och underhålla rören, samt att behandla eventuella säkerhetsproblem när de uppkommer. Människor på fastigheten kan oftast trädgård, återskapa, och njuta av andra aktiviteter skonsamma på rörledningen förkörsrätt.

Höga träd med omfattande rotsystem kan inte planteras där, och det kan också kan inte användas för förvaring av explosiva eller brandfarliga material. Bostäder och andra strukturer är inte tillåtna på en pipeline förkörsrätt av säkerhetsskäl. Om verktyget behöver åtkomst till pipeline för en rutin anledning uppsägning att ge fastighetsägaren tid att förbereda. I en nödsituation, kan verktyget gå in omedelbart, och folk kan inte blockera åtkomst till höger om vägen med låsta grindar eller väggar.

Det finns ett antal sätt verktyg kan ordna servitut. I många fall, frågar de lov, träna ett arrangemang med markägaren, och inrätta ett servitut. I andra fall kan ett verktyg fil en expropriation kostym, med argumentet att förkortning av äganderätt är nödvändigt för det allmänna bästa. Domstolen kommer att pröva målet och avgöra dess förtjänster. Om det håller med verktyget, kan en tvångs servitut skapas, vilket kräver en fastighetsägare att rymma pipeline förkörsrätt. I händelse av att strukturerna måste flyttas, måste verktyget betala för detta, i de flesta jurisdiktioner.

Vanligtvis innebär en pipeline förkörsrätt inte utgöra ett problem för fastighetsägare eller hyresgäster. Folk kan gå år utan att se representanter allmännyttiga, och kan trädgård och delta i andra aktiviteter i området där rören är belägna. Care behöver vidtas vid grävning och aktiviteter som blästring och sjunkande borrhål är inte tillåtna, med varningsskyltar brukar bli utstationerade för att varna folk för att de begränsningar i området. Människor måste också avslöja förekomsten av servitut när de säljer sin egendom.