Vad är en placering Fee?

November 10

Placeringsavgifter är avgifter som bedöms för utförda tjänster i ett antal affärsapplikationer. Detta koncept finns i situationer där mäklare hanterar investeringar för kunder, samt när en ny hyra placeras med hjälp av ett bemanningsföretag. Avgifter av denna typ kan betalas av en klient, eller i fall av anställnings placering, den nya hyra.

Med investera aktivitet, är placeringen avgiften brukar definieras som de avgifter som investeraren under processen för köp eller försäljning av aktier av stock, obligationer, råvaror och andra former av investeringar. Avgiften normalt bedöms av mäklare som hanterar de finansiella transaktionerna, och kan beräknas som en procentandel av den totala värdet av transaktionen. I andra fall är placeringen avgiften en fast avgift som de mäklaravgifter för varje transaktion som utförs på uppdrag av en klient.

Olika nationer har lagar som styr hur och när en mäklare kan tillämpa en placering avgift till en investerare konto. I vissa fall är avgiften omedelbart och beror på den tiden. Vid andra tillfällen kan avgiften bedömas och betalas inom de närmaste trettio dagarna. Investerare ibland ordna för mäklare att automatiskt dra placeringen avgiften från ett befintligt konto, oftast på affärsdagen att investerings transaktionen avslutas.

Vid användning i en process med inriktning på sysselsättning, avgiften för placering har vanligtvis att göra med en betalning utförts åt ett bemanningsföretag. De exakta bestämmelser i placeringen förmedlingsavgift varierar beroende på regler som definierar omfattningen av avgifter av denna typ. I vissa länder, kan ett bemanningsföretag betalt vad som är känt som en beredskapsplan placeringsavgift. Detta är en avgift som i huvudsak garanterar byrån en del av betalningen i förskott, och resten på grund efter den anställde kvarstår i den säkrade positionen för en viss tidsperiod, vanligtvis tre månader.

Det finns andra situationer där idén om en placering avgift är vanligt. Uttrycket användes ibland i fastighetsaffärer, såväl som i situationer där företags headhuntersna lokalisera chefer att fylla öppna positioner inom ett företag. I allmänhet, när en kontrakterad byrå eller individ försöker säkra varor eller tjänster för en kund, är någon form av placering Avgift ingår i de övergripande avgifter i samband med transaktionen.

  • En placeringsavgift kan förekomma i situationer där mäklare hanterar investeringar för kunder.
  • En placeringsavgift kan förekomma i situationer där företagsheadhunters lokalisera chefer att fylla öppna positioner inom ett företag.
  • Placerings avgifter kan förekomma i situationer där en person finner arbete med hjälp av ett bemanningsföretag.
  • Placerings avgifter kan förekomma i fastighetsaffärer.