Vad är Kasein lim?

April 5

Kasein lim är en typ av vidhäftningsmedel tillverkat av mjölkprotein. Limmet är känd för att vara mycket stark under en lång tidsperiod och är mycket motståndskraftig mot vatten. Den har en torktid som medger tillräckligt med tid för bitar som ska positioneras noggrant. Processen med att skapa detta lim är nästan identisk med den för att göra ost och kan enkelt utföras i hemmet. Även om de flesta lim är baserade på syntetiska kemikalier, åtnjuter kasein lim fortfarande använda som ett naturligt bindemedel.

Det har funnits många användningsområden för kasein lim genom historien. Det finns uppgifter som visar att det skapades och användes av de gamla egyptierna. Det var anställd under medeltiden för att binda samman tunna paneler i tjockare plåtar på vilka artister kunde måla. Det är också tros användas av tillverkare av kända musikinstrument som har pågått under ett sekel eller mer. Den användes flitigt i snickeri, möbeltillverkning och även att montera tidigt trä flygplan.

Medan kasein lim kan köpas i handeln, även det kan göras hemma med liknande resultat. Processen involverar upphettning av mjölk och sedan tillsätta en syra, såsom vinäger för att separera ostmassan från vasslan. Ostmassan tas ut ur utsöndrade vätskan och blandas med bakpulver att neutralisera syran. Den återstående vätskan från ostmassan avlägsnas genom att trycka dem under en tung vikt. Det slutliga resultatet är en vit pasta-liknande substans som kommer att bli en kraftfull adhesiv när den torkat.

Om man gör kasein lim hemma, bör det noteras att fetthalten i mjölken spelar en del i styrkan av limmet. Mjölk som har en hög fetthalt, såsom helmjölk, kommer att producera svagare lim än icke-fett och fettsnåla mjölk. Detta beror på att fettet i mjölken hindrar kasein från polymerisering.

Förutom att vara mycket stark och har en lång livslängd, är också mycket vattenresistent kasein lim. Till skillnad från vissa lim, kommer vattnet inte försvaga eller upplösa kasein. I vissa fall kan emellertid vatten som kommer i kontakt med limmet passera på mikroorganismer som kommer att äta limmet och så småningom förstöra den, men detta är inte en funktion av själva vattnet.

Torktiden för kasein lim kan vara en fördel i många situationer. Det tar lång tid för limmet att korrekt bota och hårdnar. Detta kan möjliggöra montering av flera komplexa delar som kan behöva flyttas under monteringen innan säkra dem för att låta limmet härda. Detta kan också vara en nackdel för projekt som kräver något som sätter mer omedelbart.

  • Hela fet mjölk kommer att producera en svagare lim än låg fetthalt eller fettfri mjölk.