Vad betyder en Billing representant göra?

August 21

En fakturerings representant bibehåller kunddatabaser, utfärdar räkningar och handtag kommunikation i samband med faktureringsfrågor. Många verktyg, medicinska kontor och liknande tjänsteleverantörer använder faktureringsrepresentanter för att hantera sina fakturering och betalningssystem. Det är oftast inga särskilda utbildningskrav för arbetet utöver en gymnasieexamen, även om vissa kontor förväntar relevant erfarenhet inom administrativt stöd och fakturering specifikt. Arbetstillfällen kan variera, beroende på erfarenhet, utbildning och region.

När nya kunder eller klienter anländer, fakturerings representant enrolls dem, samla grundläggande information, spelar in det, och tagit del av några särskilda problem. Detta kan innefatta behörighet för tjänster via försäkringar eller andra betalningsprogram. Fakturerings representanter kan ge rådgivning, larma människor till sina skyldigheter när de accepterar produkter och tjänster och erbjuder rådgivning för att minska kostnader. Till exempel, om en kund vid en medicinsk kontor har försäkring, kanske fakturerings representant råda att få klare förväg för vissa förfaranden eller behandlingar.

Eftersom företaget tillhandahåller tjänster, genererar fakturerings representant räkningar och skickar dem till lämplig part. Detta kan vara ett försäkringsbolag, statlig myndighet som tillhandahåller tjänster, arbetsgivare, eller annan enhet. Varje resten beror på räkningen åligger kunden. Fakturerings representanter kan arbeta med planer betalning och andra åtgärder för att hantera stora och oväntade räkningar. De håller kundkonton i god status, och upprätthålla kommunikation med kunder som har utestående skulder för att öka chanserna att samla balansen i sin helhet.

Det här jobbet kan inkludera försäkringskontroll, kontrollerar att se till att kunderna är försäkrade och att avgöra vilken typ av deras täckning. Fakturerings representanter kan behöva känna till kodning praxis som används för att identifiera tjänster och förfaranden med hjälp av ett standardiserat system. I vissa fall kan flera system kan användas av samma företag, beroende på var räkningarna går. Försäkringsbolag kan ha egna koder, till exempel, som måste skrivas in korrekt för att ta emot betalningar.

Initiala samlingar på kundkonton som verkar vara i efterskott kan vara ansvarig för en fakturerings representant. Detta kan innefatta upprättandet korrekta kontaktuppgifter, utfärdande krav på betalning, och informera om betalningssätt. Om kunderna inte svarar på försök till samling, kan företaget lämna över dem till en tredje part som använder mer aggressiva metoder, mot en avgift. Genom att fokusera enbart på samlingar, till skillnad från en fakturerings representant som hanterar en mängd olika uppgifter, får den tredje parten kunna öka insamlingsgraden.

  • Fakturerings representanter är mycket involverad med kunder.
  • Faktureringsrepresentanter emissions räkningar, upprätthålla en kunddatabas och hanterar all fakturering relaterad kommunikation.