Vad är en histaminreceptorn?

August 19

Det finns fyra olika typer av histaminreceptorer som finns i kroppen. Alla fyra är liknande i det de är G-proteinkopplade receptorer. Varje histamin-receptorn finns på olika typer av celler och har olika sätt att signalera att cellerna på vilka det finns.

G-proteinkopplade receptorer är transmembranreceptorer, vilket innebär att de korsar cellmembranet. Histamin receptorer stimuleras av histamin molekyler utanför cellen. När en histamin-receptorn aktiveras, orsakar det en signal för att flöda in i cellen. Denna signal orsakar då ett specifikt svar av cellen, baserat på vilken typ av cell stimuleras.

Histamin är en naturligt förekommande molekyl som skapas av alla vävnader i kroppen, även om det är mycket vanligare i vissa än i andra. Det är väl känt för den roll den spelar i allergiska reaktioner, men det är också viktigt för många normala processer i kroppen. Den histaminreceptorn är vad som bestämmer känsligheten, liksom svaret, för cellen till histamin.

De fyra typerna av histaminreceptorer som har identifierats är H 1, H 2, H 3 och H 4-receptorer. Dessa fyra receptorer är en av anledningarna till histamin orsakar ett så brett spektrum av symptom. Varje receptom stimuleras av histamin, men orsakar olika reaktioner inom de olika cellerna.

H1 histaminreceptor finns i hela kroppen. I synnerhet är H 1-receptorer belägna i släta, eller ofrivilliga, muskelceller, de celler som omger blodkärlen i hjärtat och centrala nervsystemet. När stimuleras, H 1 receptorer styr glattmuskelkontraktion, samt utvidgning av blodkärl. Över stimulering orsakar en akut allergisk reaktion.

Som jämförelse är H 2 histaminreceptorer hittades övervägande i parietalcellerna i magen. Dessa celler är ansvariga för att utsöndra magsyra då det stimuleras av histamin. H 3-receptorer återfinns i det centrala nervsystemet och reglera frisättningen av signalsubstanser i hjärnan. Slutligen H 4-receptorer förekommer främst i celler i immunsystemet, däribland T-celler, mastceller och eosinofiler. Dessa receptorer spelar en roll för hur immunsvar genom kroppen regleras.

Antihistaminer, eller läkemedel som blockerar verkan av histamin, har utvecklats som motverka aktiviteten hos H 1 och H 2-receptorer. De antihistaminer som blockerar aktiviteten hos H 1-histaminreceptorer används ofta i allergi mediciner, liksom kalla mediciner och sömnhjälpmedel. De läkemedel som har utvecklats för att blockera H 2-receptorer används för att behandla sura uppstötningar, eftersom de inhiberar utsöndringen av magsyra.

  • H2 histaminreceptorer kan hittas i parietalcellerna i magen.