Välja en digitalkamera Mätmetod

April 24

Många digitalkameror erbjuder ett urval av exponeringsautomatik mätningslägen Mätmetod avses det sätt på vilket kamerans exponeringsautomatik mekanism meter -. Åtgärder - ljuset i scenen samtidigt beräkna korrekt exponering för ditt fotografi. Du kan oftast välja mellan matrixmätning, centrumvägd mätning och spotmätning.

Välja en digitalkamera Mätmetod

När bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare än motivet, använd centrumvägd eller spotmätning.

I matris mätmetod, kan motivet vara under- eller överexponerad eftersom kameran justerar exponeringen redogöra för bakgrundens ljusstyrka.

Komponera bilden med motivet i mitten.

Du kan också använda spot eller centrumvägd mätning utan motivet i mitten av bilden.

Tryck ned avtryckaren halvvägs för att låsa in exponeringen och sedan omformulera bilden, om du vill.

Så länge du håller avtryckaren halvvägs, behåller kameran den ursprungliga inställningen exponeringen.

Tryck ned avtryckaren helt.

Detta tar din bild.