Hur blir jag en Byggnadsställningar Visor?

March 16

Du kan bli en byggnadsställning handledare genom att få erfarenhet av ett byggföretag eller byggnadsställningar entreprenör affärer och arbeta dig upp genom organisationen och regionala certifierings leden. Det är nödvändigt att skaffa sig många års snickeri och konstruktion erfarenhet innan du kan bli en byggnadsställning handledare eftersom jobbet kräver hantera byggnadsarbetare som bygger byggnadsställningar strukturer. Ställningar handledare är anställda både inom en större verksamhet och för sig själva på entreprenadföretag. Det är möjligt att bryta in på byggnadsställningar industrin genom första arbetsdagen i grundkonstruktion. Detta kommer att öppna dörrarna till specialiserade upplevelser där du kommer få byggnadsställningar erfarenhet som krävs för att uppnå certifieringar för att uppfylla alla regionala normer för att fungera som en byggnadsställning handledare.

En gymnasieexamen är basen utbildningsnivå behövs i de flesta fall att bli en byggnadsställning handledare. Kurser i snickeri som intjänats vid högskolor och yrkesskolor kan arbeta för att främja personliga kvalifikationer för jobbet. För de flesta ställningsarbetare, är yrkesmässig utveckling erhålls genom erfarenhet och on-the-job training. I vissa områden finns det en förutbestämd bana för att nå den certifieringsnivå som behövs för att bli en byggnadsställningar handledare, med början vid apprentice stadiet.

Byggnadsställningar certifiering innebär oftast att få ett visst antal erfarenhets timmar och passerar ett test som behandlar grundläggande kunskaper och säkerhetsnormer. Apprentice ställningsbyggare arbeta först under ledning och övervakning av byggnadsställningar handledare. När tillräckligt med timmar framställs och tester passerat, kan byggnadsställningar byggare nå nivå status gesäll. Härifrån är det möjligt att gå vidare till att bli en byggnadsställning handledare och instruera andra arbetstagare.

Tjänstgöringstid inom ett företag avgör också hur snabbt du kan bli en byggnadsställning handledare. Även om du har den högsta nivån av certifiering som krävs inom en region, kan det fortfarande finnas många andra som har mer erfarenhet än du väntar på att bli handledare inom ett företag. I dessa fall är det möjligt att förgrena sig och börja underleverantörer för dig själv som en byggnadsställning handledare. Du skulle då anställa egna arbetare och hitta dina egna entreprenader jobb.

På en arbetsplats är det ansvar byggnadsställningar handledare att se till att strukturerna är korrekt och säkert monterade. Själva arbetet är mestadels manuellt arbete, och kan säsongs påverkas beroende på väderförhållandena. Ställningar används både för att konstruera byggnader och vid montering av steg. När en struktur byggs eller händelsen är klar, är det också en uppgift för byggnadsställningar laget att riva ner och ta bort eventuella överblivna ställnings församlingar.

  • Erfarenhet av att arbeta på byggnadsställningar är ett steg mot att bli en byggnadsställning handledare.
  • Ställningar handledare har normalt flera års erfarenhet av att arbeta som snickare.
  • Ställningsarbetare får inte vara rädda för höjder.