Snabbt Byta Windows

February 22

Om du rutinmässigt använda flera öppna arbetsböcker för att göra du arbetar, du redan vet att du kan växla mellan arbetsboksfönster genom att välja arbetsboken namnet på Fönster-menyn. Du kanske inte vet är dock att det finns en genväg för att byta fönster. Du kan gå igenom dina dokument genom att trycka antingen Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6. Skillnaden är att Ctrl + F6 kretsar genom listan med fönster i en riktning framåt, medan Skift + Ctrl + F6 cykler bakåt.

En annan genväg är att använda Ctrl + Tab och Shift + Ctrl + Tab för att byta fönster. Dessa fungerar precis på samma sätt som Ctrl + F6 och Skift + Ctrl + F6.

Om du inte vill ta händerna från musen, kan du skapa ett makro som kretsar genom fönstren. Detta makro kan sedan tilldelas en knapp i verktygsfältet. Följande makrot kommer att göra susen:

Sub ChangeWin ()
On Error GoTo ChangeWinErr
Ställ nw = ActiveWindow.ActivateNext
Om Windows.Count> 1 Sedan
nw.Activate
Exit Sub
End If
ChangeWinErr:
Windows (1) .Activate
End Sub

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2078) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Snabbt Byta Windows.