Vad är skillnaden mellan mögel och mögel?

March 28

"Mögel" och "mögel" är termer som används generellt för att beskriva utväxter av svampar på olika ytor. "Mögel" är också en vetenskaplig term som beskriver en typ av växtsjukdom. I allmänt bruk, är skillnaden mellan mögel och mjöldagg vanligtvis i sitt utseende och de ytor där de växer. Mögel är ofta tjockare och svart, grön, röd eller blå färg, och mögel är oftast lättare, pudrig och grått eller vitt. Både mögel och mögel ofta växer i fuktiga och varma platser, men mögel är mer ofta i duschar, på papper och på tyger, och mögel finns ofta på livsmedel och på väggar och andra fasta strukturer.

Mögel

I växtvetenskap, de två huvudtyper av mögel är pudrig och dunig. Mjöldagg är vanligt förekommande på rosor och andra blommande växter, och oftast ser ut som vita eller grå fläckar. Den är skapad av en ascomycota typ av svamp. Bladmögel är från oomycota typ av svamp och finns i jordbruksprodukter såsom druvor och potatis. Dess utseende varierar från anläggning till anläggning, med några vanliga indikationer vara bladfläckar och snedvridningar, duniga plåster och kristallina sporer som kan se ut som socker.

Runt huset, bildar mögel ofta i badrum, där fukt ger en lämplig miljö för svampar att växa. Det kan också bildas på föremål, såsom papperslappar eller kläder, som får fukt och är kvar på ett ställe under flera dagar eller veckor. Mögel i dessa situationer är vanligtvis en tunn, pudrig tillväxten av svamp. När den tillåts växa under en lång tidsperiod, kan det förvandlas till vad de flesta människor skulle kalla mögel.

Mögel

Mögel ofta ser suddig eller slemmig, beroende på typ. En tung mögel kan börja se ut som en växtligheten täcker ytan. Vissa ytor som omfattas av mögel kan börja ruttna. Mögel kan också visas i olika färger. På en vägg eller tak, kan vissa typer av mögel verkar vara oregelbundet formade fläckar av svart eller grå.

Faror

Vissa formar har gifter som kallas mykotoxiner som kan orsaka en allergisk reaktion eller annan sjukdom hos vissa personer. Symtom på en form allergi kan omfatta huvudvärk, astma och hosta. Irritation i ögon och hals kan också uppstå som en följd av andningsmögelgifter. Formar är inte alltid skadligt; antibiotikumet penicillin skapades från formen med samma namn.

Säkerhetsåtgärder

Att hålla områden torr är den viktigaste förebyggande åtgärd för att eliminera mögel och mjöldagg. Möglig mat bör inte ätas. En mögel angrepp på papper och vissa tyger kan inte vara rensat bort, men en mögel remover kan oftast bli av mögel på hårdare ytor såsom de som finns i badrum. Vissa mögel och mjöldagg borttagningsprodukter ska inte användas av personer som har astma eller i områden som inte är väl ventilerade. I situationer där det råder allvarliga mögeltillväxt, kanske en professionell behövas för att rengöra utrymmet och reparera eventuella skador.

  • Druvor med mögel på dem.
  • En orange med mögel på den.
  • Penicillin upptäcktes av misstag när mögel bildas i en petriskål.
  • Limpa mögligt bröd.
  • Mögel är tjockare än mögel och kan visas i olika färger, inklusive röd.