Vad är Modell yrkesetiska regler?

April 10

Som med många yrken, är jurister inom USA självstyrande. Varje stat bestämmer sina egna krav för en advokat för att bli licensierad att öva inom staten. Enskilda stater bestämmer också egna etiska regler. Enskilda stater bestämmer också vad som utgör ett brott mot reglerna och vad sanktionerna kommer att vara för ett brott. American Bar Association, har dock utvecklingen förlagan yrkesetiska regler som har antagits helt eller delvis av de flesta stater.

Som en självreglerande yrke, är jurister i USA med ansvar för att fastställa de etiska och professionella ansvar att varje advokat har att hans eller hennes kunder och domstolen. American Bar Association skapade Modell yrkesetiska regler 1983 för att ge staterna en modell att följa när bilda sina egna regler. Modellen yrkesetiska regler är inte bindande för någon av de stater, utan de är avsedda som endast en riktlinje. Med detta sagt, det stora flertalet av de stater har antingen antagit reglerna som skrivna eller fashioned sina egna regler noga efter de regler som skapats av American Bar Association.

Som proffs som representerar människor i komplicerade och ofta känsliga juridiska frågor, är jurister förväntas uppträda på ett etiskt och professionellt sätt i alla lägen. För att vara tydlig vad som anses etiskt och professionellt, var förlagan yrkesetiska regler skapas. Reglerna omfattar allt från den kompetens som krävs för att representera en klient till frågor om sekretess och avgifter. Förutom att ge vägledning om vad som förväntas av en advokat när han eller hon praktisera lag, regler itu vad som kan vara ett brott mot de etiska och professionella normer som krävs av en advokat.

Eftersom öva av lag inom Förenta staterna styrs av enskilda stater, finns det inget nationellt organ som övervakar advokater. American Bar Association är en organisation som fungerar som en nationell mötesplats för advokater att bygga på utbildningen samt ger ett nationellt forum för advokater att kommunicera med varandra när det gäller något som påverkar en advokat praxis av lagen. American Bar Association utbildar inte bara allmänheten, men det ger många fortsatta juridiska utbildningsmöjligheter för advokater samt. Medlemskap i American Bar Association krävs inte; dock är det starkt rekommenderat eftersom de anses vara en auktoritet på frågor som påverkar öva av lag i USA, såsom skapandet av modellen yrkesetiska regler.