Vad är det förhandlingsbart instrument lagen?

September 7

Den förhandlings Instrument Lagen är en handling av särskilda finansiella definitioner som skickades i Indien 1881. Det skiljer främst med de tre typerna av omsättningsbara instrument: kontrollera, reverslån och växel. Det är grunden och referens för både civil och straffrätt när det gäller skyldigheter av samtliga parter i en underförstådd eller verklig avtal om utbyte av monetära ersättning för varor och / eller tjänster. Godkänd när Indien var en koloni av den brittiska monarkin, tog lagen nästan två decennier av advokatuppdrag för att slutligen bli en passerade proposition och göra sin väg in sedvanerätt.

År 1988 fick ansvar för alla parter tillsätts i en ändring till The förhandlings Instrument lagen till att omfatta påföljder för vanärad kontroller, och det lutade kraftigt till förmån för innehavaren av kontrollen. År 2002 var den förhandlings Instrument Lagen åter ändras så att inte bara de definitioner för godkännande av elektroniska kontroller och trunkerade elektroniska kontroller, utan också att stänga några kryphål. Innehavaren av en dålig kontroll hade lämnats utan möjlighet att samla annat än att gå igenom en fordran i civil domstol, vilket är en lång process, men 2002 års ändring flyttade anlita en brottmålsdomstol. Bestämmelserna i påföljder per kontroll av så mycket som två års fängelse, böter på dubbla beloppet av kontrollen eller båda ledde till en kraftig nedgång i nödvändigheten att tillämpa lagen.

Den förhandlings Instrument Lagen reglerar transaktioner som påverkar livet för människor och företag runt om i världen när de ägnar sig åt någon form av monetär transaktion har att göra med att utfärda och acceptans av kontroller. Den definierar att en kontroll är en typ av växel. Kontroller enligt denna lag har också gratis överförbarhet och bär titeln till förvärvaren, och innehavaren har vissa antaganden på vilka en rättegång kan arkiveras om kontrollen vanärat, utom när kontrollen har erhållits från den lagliga ägaren med hjälp av någon typ av brott eller bedrägeri. Den utfärdande banka € s ansvar och skulder också definieras i rättsakten.

En revers också definieras inom den förhandlings Instrument lagen, samt hur den skiljer sig från en växel. Den väsentliga skillnaden är att en revers är ett löfte att betala i stället för ett krav på att betala. Ytterligare definitioner är överlåtbara kapacitet instrumentansvar, det viktigaste i en giltig acceptans, hur man beräknar mognad och vad man ska göra i fall av förlust av överlåtbara värdepapper. Effekterna av förfalskning och ansvarsfrihet smidda instrument omfattas också. Som bärare av titeln, överlåtbara instrument är en metod med vilken betalning sker och släpps i alla affärer skyldighet.