Vad är en värdestegring fond?

July 1

Ofta kallas en aggressiv tillväxtfond, är värdestegring fonden ett exempel på att ta en aktiv och ibland riskfyllt sätt att öka värdet på en finansiell portfölj. I huvudsak är värdestegring fonden en fond som är inriktad på integration av investeringar som har en hög grad av potential för snabb tillväxt. Samtidigt är dessa investeringsmöjligheter som kännetecknas av en förhöjd förekomst av risk.

Det finns några grundläggande riktlinjer att tänka på när man överväger att inrätta en värdestegring fond. För det första är detta en investeringsstrategi som bör hanteras med stöd av en förvaltare av en mäklare. Graden av framgång är starkt beroende av omedelbar tillgång till uppgifter om de rådande marknadsförhållandena, och ofta innebär behovet att fatta beslut snabbt. Inte alla investerare, särskilt de som har karriärer, är i stånd att flytta detta snabbt.

För det andra, är en värdestegring fond ett hållbart alternativ för många typer av intäktsgenerering, men bör inte betraktas som en särskilt bra val för att skapa pensionsfonder. Själva naturer investeringen innebär att det är möjligt att skapa en förmögenhet idag men förlorar en betydande del av investeringen i morgon. Pensionsfonder fungerar bättre när de är byggda runt investeringar som förutsägbart erbjuder en blygsam avkastning.

Senaste, arten av de investeringar som ingår i en värdestegring fond tenderar att följa marknadsutvecklingen. Detta gör det nödvändigt att titta på marknadsindikatorer noga, så att det är möjligt att köpa och sälja på ett sätt som maximerar chanserna för att göra en vinst.

Användningen av en värdestegring fond är inte för den konservativa investerare. Placeringsfonder av denna typ lita på en stor mängd avkastning på de bestånd som ingår i fonden strategin. Eftersom arten av optionerna är av en flyktig karaktär, är graden av risk ofta ganska stora. Medan avkastningen på investeringarna kan vara betydande, är också hög chansen för förlust. Personer som föredrar att ta itu med relativt stabila aktieoptioner och är nöjd med en liten men konsekvent avkastning skulle göra klokt i att undvika värdestegring fonden, och koncentrera sig på investeringsstrategier som inte innebär riskabla aktier.

  • En värdestegring fond är en fond som är inriktad på integration av investeringar som har en hög grad av potential för snabb tillväxt.