Vilka är de vanligaste orsakerna till Burning Bröstsmärta?

May 9

Flera fysiska och psykiska förhållanden kan orsaka brännande bröstsmärtor. Bröstsmärta kan vara resultatet av ett hjärtfel, stress, eller en muskelbristning. Ett andningsproblem eller mag sjukdom kan också vara att skylla. Många av orsakerna till bröstsmärta kan vara allvarliga och kan kräva omedelbar läkarvård. Den som lider av brännande smärta i bröstet bör söka läkare och uppmärksamhet för att se till att orsaken till bröstsmärtor identifieras och behandlas.

För många människor, kan brännande smärta i bröstet åstadkomma oro för att de har en hjärtinfarkt eller har utvecklat någon form av hjärtrelaterade problem. Hjärtinfarkt kan resultera i bröstsmärta, men inte alla som har en hjärtinfarkt upplever smärta på samma sätt. På samma sätt kan angina och andra hjärt blockeringar, skador och defekter också orsaka bröstsmärta, som bör uppmärksammas av en läkare på en gång. Om den lämnas obehandlad, längre och oåterkallelig skada på hjärtat kan uppstå, vilket kan förkorta livslängden på bröstsmärtor lidande. Andningsproblem som bronkit, astma och pulmonell hypertension kan bidra till bröstsmärtor, även om bröstsmärtor kan åtföljas av tydliga luftvägssymtom, såsom andnöd och skarp smärta medan du andas.

Andra vanliga orsaker till brännande bröstsmärta är matsmältning, såsom sura uppstötningar (GERD) eller diafragmabråck. Medan varken problem utgör ett omedelbart hot mot en lidande liv eller hälsa, kan både orsaka betydande obehag och, i fallet med GERD, kan bidra till matstrupscancer. Esofagus spasmer och gallblåsan eller bukspottkörteln attacker kan bidra till bröstsmärtor samt. Obehag i bröstet kan också vara resultatet av ansträngda muskler.

I vissa fall kan stress och panikstörningar leda brännande smärta i bröstet, även om det också kan vara ett fysiskt tillstånd som bidrar till upplevelsen av bröstsmärtor. Till exempel, vissa människor med kärlkramp är mer benägna att ha attacker under tider av panik eller stress. Bröstsmärta orsakad av mag-frågor kan också utlösas av akut eller långvarig stress. Bröstsmärta kan uppstå i någon som har en panikångest eller som är under stor psykisk och känslomässig stress utan komplicerande fysiska faktorer, dock. De som upplever bröstsmärtor som svar till panik eller stress bör ändå söka professionell hjälp för att utesluta eventuella fysiska orsaker till smärta och att hantera sin stress eller panik för att undvika ytterligare obehag.

  • Kronisk ångest och panikstörningar hindrar kroppens förmåga att bekämpa sjukdomen.
  • Sura uppstötningar orsakar ofta brännande bröstsmärtor.
  • Lungsjukdomar som bronkit och astma kan orsaka brännande bröstsmärtor.
  • GERD kan orsaka brännande bröstsmärta på grund av sura uppstötningar.
  • Gallblåsan attacker kan bidra till brännande bröstsmärtor.
  • Frekvent hosta kan resultera i brännande smärtor i bröstet.