Hur gör jag Genomföra en dator marknadsanalys?

October 18

Sättet att göra en dator marknadsanalys är att tillämpa de grundläggande principerna för marknadsanalys på datormarknaden. En grundläggande marknadsanalys omfattar aspekter såsom marknadens storlek, tillväxttakten på marknaden, lönsamhet marknaden, trender på marknaden, och de framgångsfaktorer. Andra aspekter inkluderar kanalerna för distribution och kostnad för strukturen. Dessa måste också tillämpas på analys datorn marknaden i syfte att komma fram till en väl avvägd analys av datormarknaden.

Storleken på datormarknaden kan härledas genom att göra en utvärdering av de nuvarande försäljning samt de beräknade framtida försäljning. De prognostiserade framtida försäljning kan bestämmas genom att studera inflödet och utflödet av kontanter från tidigare försäljning. Denna data kan användas för att göra justeringar för eventuella framtida expansioner eller sammandragningar i datorn marknaden. Vissa källor av information om storleken på datormarknaden inkluderar resultat från kundundersökningar, finansiella data från de största dataföretag, och data från statliga och branschorganisationer.

Analysera tillväxten på marknaden som en del av att föra en dator marknadsanalys innebär en jämförelse av de senaste relaterade data och presentera data med syfte att nå en beräknad uppskattning för framtiden. Detta innebär att egenskaper som tidigare försäljningsrekord, tidigare konsumentbeteende, och tidigare miljöfaktorer måste beräknas med nuvarande information om dessa faktorer. Denna information kommer att möjliggöra ankomst till en uppskattning av den framtida tillväxten i datorn marknaden.

Lönsamheten för datormarknaden bygger på en analys av den sammanlagda vinst från de olika enskilda datorföretag och företag som utgör sektorn datormarknaden. Sådana företag har skillnader i hur mycket de vinst. Aspekter som påverkar vinsten inkluderar effekten av konkurrensen, effekten av efterfrågan från konsumenterna, effekten av regelbundenhet och lätt att få leveranser, och effekten av monopolet.

Marknadsutvecklingen i förhållande till en dator marknadsanalys inkluderar alla förändringar i teknik och effekten av sådana förändringar av produkter, priser på produkter, konsumenternas efterfrågan och tillgången på produkter. En analys av distributionskanalerna omfattar en studie av hur effektiva metoderna för att distribuera datorprodukter till konsumenterna. Den innehåller också hur effektiva marknaden är när det gäller att skapa nya distributionskanaler.

  • Storleken på datormarknaden kan härledas genom att göra en utvärdering av de nuvarande försäljning samt de beräknade framtida försäljning.