Vad är ditt Tolerans för Investeringsrisk?

November 4

När du tänker på risken i din portfölj, kanske du tänker på volatilitet (hur mycket dina investeringar går upp och ner). De flesta människor gör. Dock är risken mer exakt definieras som sannolikheten att du vann € t att nå dina personliga eller ekonomiska mål.

Kolla in risktolerans Questionnaire, som innehåller en rad frågor som syftar till att hjälpa dig att identifiera hur mycket risk du € re villiga och kapabla att ta för att nå dina mål. Svara på frågorna och sedan reflektera över dina svar. Vad tror de berätta om hur mycket risk du kan tolerera någon tid?

Vad är ditt Tolerans för Investeringsrisk?

Om du arenâ € t säker på hur man svara på en viss fråga, kolla in de drar slutsatser från risktolerans Questionnaire kalkylblad, som listar iakttagelser och potentiella slutsatser som motsvarar de åtta risktoleransfrågor, så att du kan mäta eller utvärdera dina svar .

Vad är ditt Tolerans för Investeringsrisk?

Dessa verktyg försöker isolera din tolerans för risk. Men canâ risktolerans € t adekvat mätas med en kort enkät ensam. Reflektera över följande frågor samt:

  • Om du € re närvarande investerar i aktiemarknaden, hur kände du dig under de senaste perioder av marknadsfluktuationer?
  • Hur är dina pengar idag investerat?
  • Vilken är din komfort nivå med att hantera din egen portfölj?

Du bör ta alla dessa frågor i beaktande för att avgöra din investering risktolerans.