Vilka är de olika typerna av Business Communication Applications?

October 7

Olika affärskommunikationstillämpningar är vanligtvis kategoriseras och ses i termer av den typ av samtal som de underlättar. Telefonsystem, till exempel, används vanligtvis för att hantera inkommande och utgående samtal för ett bolag; inklusive mänskliga operatörer och digitala automatiserade system som kan vidarebefordra samtal och ge de anställda med olika telefonfunktioner. Det finns också affärskommunikationstillämpningar som används i datornätverk och diskussioner mellan anställda, inklusive interna meddelandeprogram och värd datasystem. Andra typer av applikationer som används av ett företag kan inkludera videokonferens plattformar och hårdvara som kan tillåta anställda att snabbt och enkelt dela idéer genom ljud- och videosändningar.

En av de vanligaste och viktigaste typerna av affärskommunikationstillämpningar är telefonnätet och system som används av ett företag. Eftersom tekniken har förbättrats, har ett antal nya system skapats och kan användas för att hantera och organisera inkommande och utgående samtal i en mängd olika sätt. Mänskliga operatörer kan fortfarande användas med affärskommunikationstillämpningar, så att en anställd för att överföra inkommande samtal och hjälpa till med interna kontakter inom ett företag. Det finns också många program som kan användas för att tillåta människor att snabbt och enkelt framåt eller överföra sina egna samtal och olika tillämpningar kan användas för inspelning och lagring av inkommande meddelanden.

Datornätverk och informationssystem finns också genom olika typer av affärskommunikationstillämpningar. Dessa system kan innefatta lokala eller interna företagsnätverk som ger medarbetarna möjlighet att snabbt kommunicera och dela idéer genom sina datorer. Snabbmeddelandesystem kan användas inom dessa lokala nätverk, vilket de anställda att snabbt skicka varandra meddelanden, som vanligtvis är krypterade och säkrade inom nätverket. Det finns också företag kommunikationstillämpningar som tillåter ett företag att enkelt ställa in en värddator i ett nätverk, till vilket de anställda kan ansluta till åt och dela data mer effektivt.

Videokonferenser och liknande typer av affärskommunikation program kan anställda på olika platser för att lättare samtala genom både ljud och video. Olika delar av hårdvara och olika program kan användas för denna typ av meddelanden, vilket gör direkta sändningar av ljud och video, samt gruppkonversationer med många individer. Affärskommunikationstillämpningar kan också tillåta anställda att se det arbete som andra utför eller visa, vilket kan göra långväga presentationer mer effektiva. Det finns även tekniska lösningar som gör att anställda från långa sträckor för att dela information i realtid, genom delad åtkomst fil och videochatt, vilket gör att två personer på motsatta sidor av världen för att arbeta tillsammans på ett projekt samtidigt.