Vad är induktionslödning?

February 20

Induktion lödning är en process för att sammanfoga två metallstycken med hjälp av ett fyllmaterial i ett smält tillstånd uppnås genom induktionsuppvärmning. Sådan upphettning åstadkommes genom att placera arbetet inuti en induktionsspole och köra elektrisk ström genom spolen. Detta ger upphov till elektriska strömmar, så kallade virvelströmmar, i materialen som sammanfogas. Värme genereras på grund av det elektriska motståndet till virvelströmmarna hos materialen är förenade. Sådan värme används för att smälta tillsatsmaterial för användning i förening av de två metallstycken, men dessa bitar kvar i ett fast tillstånd under hela processen.

För att börja en induktionshårdlödningsoperation, är det första steget vanligtvis för att behandla de delar som är sammanfogade med ett material som är känt som flussmedel. Tillsatsmaterial placeras därefter på arbetet, i allmänhet med hjälp av någon typ av formulär för att hålla det på plats. Alternativt kan lödningsmaterialet appliceras på arbetet när delarna har uppfostrats till den nödvändiga temperaturen.

Arbetet är placerad inuti en induktionsspole, genom vilken en högfrekvent elektrisk ström leds. Eftersom strömmar induceras i ytorna på styckena är fogade, deras inneboende elektriska motstånd motsätter dessa strömmar, och bitarna värmas upp. Fyllmaterialet smälter enligt denna värme och bildar en bindning mellan de två delarna som enheten kyls.

Medan fyllmaterialet smälter, bitarna sammanfogas förblir i ett fast tillstånd. Detta betyder att smälttemperaturen för fyllnadsmaterialet måste vara lägre än de hos de material som sammanfogas. Silver och silverlegeringar, liksom koppar, används ofta som fyllmaterial av denna orsak.

En av de viktigaste fördelarna med induktionslödning är att uppvärmningen är snabb, lokal, och exakt kontrollerad. Detta leder till en mycket reproducerbart förfarande som lämpar sig för produktion med hög hastighet. Induktions lödning är också en miljövänlig metod som förbrukar mindre energi än andra sammanfogningsmetoder, och den producerar inga förbrännings biprodukter eftersom ingen lågan är inblandade. Mycket lokal uppvärmning i induktionslödning minimerar distorsion eller andra fysiska ändringar av delar som sammanfogas.

Liknande metaller lättast fogade med induktionslödning. Olika metaller kan sammanfogas, men detta kräver mycket mer hänsyn. De olika motstånd till ström av olika material menar bitarna kommer att värma upp i olika takt och olika temperaturer. De kan också ha olika hastigheter av termisk expansion, vilket ytterligare komplicerar driften.

Induktionshårdlödningsoperationer kan äga rum i en mängd olika miljöer. Lappar kan förenas medan nedsänkt i en vätska, i luft eller annan gasformig atmosfär, eller till och med i ett vakuum. Många typer av lödnings- uppgifter kan uppnås med induktionshårdlödning. Tillämpningar varierar mycket och innefattar sådana exempel som produktion av tand verktyg och ortodontiska komponenter samt tillverkning av bränsleledningar och bromsdelar i fordonsenheten.