Vad är betong Tryckhållfasthet?

May 1

Betong är ett byggmaterial tillverkat av sand, vatten, grus och cement. Som denna blandning härdar, eller botemedel, bildar den ett mycket starkt och hållbart material. På grund av sin styrka och uthållighet, är betong allmänt för att uppföra byggnader, vägar och en mängd andra strukturer. När man bygger med betong, är det viktigt att förstå om det kan stå upp till de tryckkrafter i strukturen där dess används. Ett sätt att mäta detta är genom att testa betongens tryckhållfasthet, eller hur bra det håller upp till de tryckkrafterna runt den.

Medan betong innehåller mycket få ingredienser, måste den exakta blandningsförhållande väljas med omsorg för att säkerställa att betongen fungerar som avsett. Om för mycket eller för lite vatten tillsätts, till exempel, är benäget att spricka eller visa tecken på ytskador den härdade betongen. I vissa fall kan fel blandningsförhållande leder till konstruktionsbrott, vilket kan leda till allvarliga säkerhetsproblem.

Installatörer och oberoende testinstitut använder ett antal provningsstandarder för att kontrollera integriteten av nyligen gjuten betong. En av de mest använda riktmärken är ett test av betongtryckhållfasthet. Betong tryckhållfasthet mäter materialets förmåga att motstå tryckkrafter. Till exempel, är en andra våningen däck föremål för tryckkraft från balkar placerade ovan och under däck. Genom att testa betongen efter att den hälls, kan installatörer se denna våning är stark nog att stå emot dessa krafter och hålla åkande säkert.

Den vanligaste testmetod för betong tryckhållfasthet krävs installatörer att hälla tre cylindrar från samma blandning som används på själva strukturen. De tre cylindrar placeras i rör eller behållare och ges 28 dagar för att torka innan de skickas till testlabb. I laboratoriet är varje cylinder placerad i en maskin som applicerar tryckkraft från ovan och under cylindern. När cylindrarna sönder, eller misslyckas, agenter mäta mängden styrka varje cylinder kunde motstå, jämföra dessa resultat till angiven styrka rating för betongen för att se om de matchar sedan.

Människor i olika delar av världen använder olika klassningssystem för mätning av betongtryckhållfasthet. I USA, är betonghållfasthet mättes med användning pounds per kvadrattum, eller PSI. En standard betongblandning som används på en trottoar kan mäta 3.000 PSI i genomsnitt, men exakta betyg måste bestämmas av en byggnadsingenjör. Länder som använder det metriska systemet åtgärden betongtryckhållfasthet använder megapascal, eller Newton kraft per kvadratmeter. En betongblandning som mäter 3.000 PSI motsvarar ungefär 20 megapascal.

Betongtryckhållfasthet ska inte förväxlas med draghållfasthet. Draghållfastheten mäter förmågan hos betong för att motstå sidokrafter, eller att motstå att dras isär från endera sidan. Medan betongen har en relativt hög tryckhållfasthet, har det i allmänhet en dålig draghållfasthet. Många installatörer lägga armeringsstål eller armeringsjärn för att förbättra draghållfasthet av betong. För att öka tryckhållfasthet, är det ofta nödvändigt att ändra blandningsförhållandet eller lägga till special härdare.

  • Metal armeringsjärn eller armeringsjärn, kan sättas in i betong för att öka dess tryckhållfasthet.
  • Byggnadskonstruktion kan kräva användning av armerad eller förspänd betong för ökad styrka.
  • Våt betong som hälls.
  • I USA, är betonghållfasthet mättes med användning pounds per kvadrattum, eller PSI.