Vad är en olägenhet för allmänheten?

April 25

En offentlig olägenhet är en handling eller process som stör en communityâ € s åtnjutande av ett land, område eller region. Det kan innefatta allt som stör hälsa och säkerhet av en gemenskap av människor. Det kan också innehålla saker som inte är särskilt osäkra eller ohälsosamma, men irritera allmänheten och hålla folk från att vara bekväm i en gemenskap.

Olägenheter kan delas in i två kategorier. Den ena är en olägenhet för allmänheten och den andra är en privat olägenhet. En privat olägenhet kan störa hälsa eller komfort för bara en person eller flera personer. En offentlig ena, å andra sidan, påverkar alla i ett samhälle eller de flesta av de människor som bor, arbetar eller gör affärer där.

Det finns många olika typer av beteenden, handlingar, och processer som kan anses offentliga olägenheter. Till exempel kan en person bestämmer sig för att ta sina kläder och bada i en offentlig bäck inom synhåll från sina grannar, vilket orsakar en olägenhet för allmänheten. En annan person kan äga en stor, aggressiv hund och låta honom lämna huset släppte loss. Om han skrämmer grannar och andra hundar, bitande dem eller till och med bara morrande och agerar som om han kommer att bita, är detta ytterligare ett exempel på denna typ av handling. Ibland kan en person kan anklagas för att vara en olägenhet för allmänheten inte på grund av hans beteende, men på grund av det sätt på vilket han bryr sig om sin egendom, så skräp och skräp objekt att bygga upp på eller runt den.

I vissa fall kan ett företag bli anklagad för att vara en olägenhet. Till exempel, om ett företag flyttar in i ett lugnt bostadsområde och orsakar timmar av buller, kan detta betraktas som en olägenhet. Detsamma gäller för en verksamhet som evakuerar skadliga ångor i luften eller ger underhållning många människor anser motbjudande till ett område. En ny strippklubb, till exempel, kan kallas en olägenhet för allmänheten om sina grannar tror att det gör området osäkra eller stör samhällets allmänna komfort.

Saker som illegalt blockerar fri passage i ett område eller gemenskap räknas som offentliga olägenheter också. Till exempel, om en person lägger föremål på en väg, vilket gör det omöjligt för andra att passera, kan denna handling anses vara en olägenhet för allmänheten. Ett företag som förorenar en flod eller något annat organ av vatten, vilket gör dess vatten osäkert för människor och djur, passar denna definition också.

  • Överfyllda soptunnor är en olägenhet för allmänheten.
  • Ett företag i ett bostadsområde orsakar timmar av buller kunde betraktas som en olägenhet för allmänheten.
  • Bada i en offentlig bäck anses vara en olägenhet för allmänheten.