Skriva Sammanfattning Information från ett makro

July 26

I andra WordTips du har lärt mig att Word kan du behålla sammanfattande information för dina dokument tillsammans med de egenskaper som den automatiskt upprätthåller. Du har till och med lärt sig att skriva ut den informationen genom att använda Print Vilken list i dialogrutan Skriv ut.

Vid något tillfälle kan du behöva skriva ut den sammanfattande informationen inifrån ett makro. För att göra det använder du utskriften metoden, enligt följande:

ActiveDocument.PrintOut Artikelnummer: = wdPrintProperties

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1428) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Utskrift Summary Information från ett makro.