Definiera funktioner och rita ut dem i TI-Nspire Grafer Application

November 17

Kalkylatorn och Grafer ansökan är en perfekt passform. Du kan definiera funktionerna i TI-Nspire Kalkylatorn och plotta dem i Grafer ansökan.

 1. Använd kommandot Define för att definiera området (r).

  I den första skärmen, är cirkeln området formel som används.
 2. Tryck [CTRL] [I] och öppna en ny Grafer sida.

  Som standard du € re i grafläge med markören på inmatningsraden bredvid den första tillgängliga funktionen.
 3. Tryck [VAR] för att visa en lista med variabler och välj område från listan.

  Du kan också skriva variabelnamnet med hjälp av alfaknapparna. Om du gör, don € t glömmer att placera en öppen parentes efter variabeln.
 4. Skriv variabeln x som den oberoende variabeln (även om du använt r när du definierar funktionen).
 5. Tryck på [ENTER] för att plotta funktionen och justera inställningarna fönster därefter.

  Vissa linjer och en rörlig punkt inkluderas, med koordinater, på grafen. (Se den tredje skärmen.)

  Definiera funktioner och rita ut dem i TI-Nspire Grafer Application

Eftersom du ritas funktionen området (r) i Grafer ansökan så f1 (x), kan du nu komma åt den här funktionen på två sätt, område och f1. Till exempel, inifrån en kalkylator sida kan du skriva område (4) till hitta arean av en cirkel med radien 4. Alternativt kan du utvärdera f1 (4) och få samma resultat.