Vad är bakterier Klassificering?

March 8

Bakterier klassificering är processen att skilja typer av bakterier från varandra och gruppera dem efter gemensamma egenskaper. Sådan klassificering görs inom ramen för den internationellt accepterade systemet med biologisk taxonomi, eller vetenskapen om att klassificera organismer. Ett antal saker beaktas vid bakterie klassificering, speciellt RNA-sekvenser, men inklusive form, biokemi, och egenskaper externa membranet, bland andra.

Medan det finns olika åsikter om hur organismerna bör klassificeras, delar det nuvarande rådande systemet allt liv i tre domäner. Bakterier bildar en av dessa domäner. De visar en extrem grad av mångfald och i antal, utgör en stor majoritet av de kända arterna och, mass, fler än alla flercelliga organismer på jorden. Bakterier klassificeringen kan vara svårt på grund av ett antal faktorer, i synnerhet frånvaron av komplexa strukturer som finns i mer avancerade organismer, såväl som tendensen hos bakterier för att överföra DNA-segment.

Bakteriologer använder ett antal tekniker i bakterier klassificering. Shape är det enklaste sättet att berätta bakterier isär, och dessa organismer kan uppvisa en mängd olika former, inklusive stavar, spiraler och sfärer, bland annat. Shape är inte nödvändigtvis en exklusiv egenskap, dock, och bakterier som är grupperade i vitt skilda klassificeringar kan ha liknande former.

Andra morfologiska egenskaper, såsom storlek, kan variera kraftigt från art till art, och typiska grupperingar kan också stöd i klassificeringen. Många arter tenderar att bilda grupper av enskilda celler, som kan variera kraftigt i antal. Förekomsten av externa strukturer, såsom små tentakelliknande konstruktioner som kallas flag, kan också hjälpa skilja bakteriearter.

En annan nyckelverktyg i bakterier klassificering är ett test som kallas gramfläcktestet, uppkallad efter en 19th century mikrobiolog. Detta test kvantifierar bakterier enligt tjockleken av sin exteriör membran. Gramnegativa bakterier har ett mycket tunt membran och grampositiva bakterier har ett tjockare membran.

Faktorer som ämnesomsättning och andra biokemiska distinktioner är ett annat verktyg för bakterier klassificering. Bakterier metabolisera ett brett utbud av olika föreningar, och den särskilda förening eller föreningar som används eller omvandlas av en specifik bakterie kan stöd i sin identifiering och klassificering. Analys av andra biokemiska data kan också hjälpa den här processen.

Framsteg inom molekyläranalystekniker har gjort det möjligt för bakteriologer att differentiera bakterier enligt skillnader i RNA, samt särskilda gensekvenser. Ytterligare analys av det totala antalet individuella RNA och DNA-proteiner och förhållandena i vilka de före ger ett annat medel för klassificering. Med hjälp av några eller alla av dessa tekniker och iakttagbara egenskaper, bakteriologer kan klassificera bakterier efter art och att gruppera liknande arter tillsammans.

  • Ett antal tekniker används av bakteriologer i processen av bakterier klassificering.
  • Bakterier i en petriskål.
  • Vissa bakterier producerar energi genom nitrifikation, vilket är en "chemosynthetic" process som är som fotosyntes, men utan ljus.
  • Bakterier är lätt identifierbara genom formen.