Infoga Dagens Datum

March 24

Många typer av dokument kräver det datum. Du kan arbeta med ett PM, en bokstav, en rapport eller någon annan handling där du måste sätta det datum. Ordet blir enkelt med hjälp av datum och tid alternativ från menyn Infoga. För att infoga datumet, så här:

  1. Placera insättningspunkten där du vill att datumet ska visas.
  2. Välj Datum och tid i menyn Infoga. Du kommer att se datum och tid dialogrutan. (Se figur 1.)

    Infoga Dagens Datum

    Figur 1. Datum och tid dialogrutan.

  3. Välj ett format för datumet.
  4. Klicka på OK.

Om du väljer "Uppdatera automatiskt" kryssrutan en botten av dialogrutan är det datum infogas som ett fält och det kommer alltid att uppdateras för att återspegla det aktuella datumet som du arbetar på dokumentet på framtida dagar. Detta kan vara till stor hjälp om du arbetar med en brevmall som du vill alltid vara "i synk" med den dag du skriver brevet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1241) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Sätta Dagens datum.