Vad är en kvartsvågsplatta?

April 2

En våg plattan är en anordning som används för att styra polariseringen av ljuset. När ljuset är polariserat, det riktade i två axlar; vinkeln mellan axlarna, varvid en utsedd den snabba axeln och den andra den långsamma axeln, är 45 °. En kvartsvågsplatta omvandlar linjärt polariserat ljus till cirkulärt polariserat ljus och också gör det omvända. Vinka plattorna i allmänna arbete genom att orsaka en fasförskjutning i polariserat ljus, så att brytningsindex är olika på varje axel. Olika material används för att göra en kvartsvågsplatta, som typiskt används i avbildning, laser, halvledar-, och rymdteknik.

När en kvartsvågsplatta användes, är det placerat så att de snabba och långsamma ljusvågorna manipuleras lika. En polariserad ljusvåg är orienterad i 45 ° vinkel till antingen våg axel. Kvartsvågplattan är fysiskt utformad för att producera en fasskillnad av en fjärdedel av en våglängd. Multiplar av denna ökning kan också rymmas av flera order våg plattor.

Våglängden av ljus i ansökan och dimensionerna hos våglängdsplattan är viktiga i att välja rätt enhet. En kvartsvågsplatta fungerar på begreppet hämmande, och kvarts används ofta som en retarder material. Kvartskomponenter är starka nog att användas med laser och är i allmänhet belagda med antireflexmaterial för att överföra det mest ljus. De är även till specifika tjocklekar och andra egenskaper genom polering. Andra material som ibland används är glimmer, magnesiumfluorid, och safir.

Kvartsvågsplattor plattor används för att styra effektnivån hos lasrar samt lägga optisk isolering. De används också i medicinsk laboratorieutrustning för att hjälpa till att analysera kroppsvätskor. Generellt används någonstans att polariserat ljus måste kontrolleras, är våg plattor ofta ses i astronomi och rymdutrustning också. En mångfald material kan innefatta en kvartsvågsplatta och huruvida kristallina material eller polymerer används beror på tillämpningen.

Ansöknings krav kan uppfyllas genom att använda olika typer av retarder i en kvartsvågsplatta. Kvartsretar exempelvis väljs enligt den önskade bandbredden och termisk prestanda. Det finns olika fler ordningens retardatorer samt nollte ordningens fördröjningsmedel beroende på dessa behov. En akromatisk kvartsvågsplatta har material med bättre synfält och som är mer exakta i termer av våglängdsområdet. Välja en våg platta kräver att veta vilka specifikationer är bäst för ansökan; en förståelse för optik är bra också.

  • Kvarts används ofta som en retarder material.